Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ženski likovi u djelima Borislava Stankovića
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Биографија писца

Бора Станковић својим дјелима, нарочито романом „Нечиста крв“ чини прелаз из реализма у модерну литературу. Иако је Станковић као писац оригиналан, писац који се мало угледао на друге, он представља даљи корак у развитку нашег реализма. Он се доста разликује од оних реалиста који су се јавили 70-80-их година XIX вјека. Наш реализам тих година слика углавном обичаје и нарави наше сељачке и паланачке средине. Борислава Станковића првенствено интересује онај многоструки сплет и сукоб људске моћи и немоћи, нагона и свијести, индивидуалистичког и друштвеног. Књижевно дјело Борислава Станковића дакле, представља, као и стваралаштво других великих писаца (нпр. Андрића) , онај срећни спој реалистичког и модерног, те има карактеристике више праваца али чини школу за себе. Борислав Станковић се родио 31. марта 1875 године у Врању, у породици сиромашног занатлије. Имао је тешко дјетињство, рано је изгубио родитеље и живио је у неимаштини. Као дијете остао је сироче па га је највише помагала и била му друга мајка његова баба по оцу, Злата, коју је описао у неким својим приповјеткама („Тетка Злата“, „Наш Божић“). Станковићеву младост пратила је тешка сиротиња која је на његову осјетљиву душу тешко падала и понижавајуће дјеловала. А што је најважније ( и за његов живот и за књижевни рад) такав живот сиромашног и „нижег“ човјека у дјетињљству и младости, и његов карактер ћутљивог човјека, са израженим нагонима, учинили су да Станковић буде несрећан и у љубави...

САДРЖАЈ


Биографија писца.............................................................. 3
Увод................................................................................ 5
Софка.............................................................................. 8
Коштана.......................................................................... 12
Стана............................................................................. 14
Цвета............................................................................ 19
Закључак....................................................................... 22
Литература...................................................................... 23
Referentni URL