Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Žargon - opšta lingvistika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ŽARGON

“Žargon je jezik koji je zasukao rukave i prionuo na posao”
-Karl Sandberg-

Jezik je dinamični system simbola,koji se neprestano bogati,zavisno od društvenog kretanja ,uticaja grupa i pojedinaca,a posebno od razvoja književnosti i pesništva.Neretko i sam standardni jezik (jezik koji je propisan i kao takav se koristi u javnom opštenju ) bogati svoju leksiku razvojem književnosti ,ali i rezultatima žargonskog govora ,kao specifičnog govora društvenih grupa : omladinskog , profesionalnog, književnog govora,do govora inkriminisanih grupa koje zbog naročitih socijalnih razloga stvaraju svoj žargon ,takodje svesno odstupajući od standardnog jezika.
Tim odstupanjem stvara se nestandardni (neknjiževni) jezik koji ima svoje varijetei to :
- dijalekti
- žargon
- argo (sleng )

Upotreba ovih naziva nije ujednačena ,ali se žargonom obično naziva:

• preterana neformalna upotreba stručne terminologije (npr.lekarski,pravnički )
• skup nestandardizovanih naziva kojima se koriste pojedini zanati (npr. žargon automehaničara,zidara)
• skup nestandardizovanih naziva karakteristični za subkulturu (npr. omladinski žargon,žargon pop-grupa)

Argo (franc. argot ) ili Sleng (engl.slang ) u 17. veku je označavala grupe prosjaka i lopova,a kasnije i njihov jezik. Prvi rečnik argoa uređen je u jednom pariskom zatvoru i imao je 1500 reči .
Argo je jezik malih i zatvorenih grupa,stvoren sa namerom da iz komunikacije isključi sve ostale....
Referentni URL