Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Вук Стефановић Караџић као сакупљач народних умотворина
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Вук је у новембру 1813. године дошао у Беч, где је у њему сазрела одлука да објави малу збирку народних песама, којих је имао доста прикупљених још пре доласка.Након охрабривања Јернеја Копитара, он је већ у фебруару 1814. године имао припремљену књижицу, која је садржала стотину лирских, углавном љубавних песама, и осам епских.По тадашњим прописима морао је да преда рукопис цензури, а у јулу је о свом трошку штампао хиљаду и петстотина примерака прве збирке српских народних песама под називом ,,Мала простонародна славено сербска песнарица", коју је посветио својој добротворки Марији от Станисављевић.Прву Вукову књигу, написану реформисаном азбуком Саве Мркаља, Копитар је одмах превео на немачки језик и послао великом немачком песнику Гетеу, који је био одушевљен овим песмама и одмах написао чланак о српској поезији.Књига је добила и симпатије Јакова Грима, који је врло похвално писао о њој.
Након издавања прве књиге и утрошене целокупне уштеђевине, следила је Вукова одлука покушаја пренумерације претплатом и проналажењем спонзора и дародаваца, тј. свих оних који би у претходном откупу књиге хтели да покажу своје родољубље.Почео је и теренско бележење народних песама, у почетку сам, а касније уз помоћ својих многобројних сарадника.Бавећи се тим радом, који му је био ,,најмилији посао", прикупио је огроман број лирских и епских песама, од којих је објавио само мањи део...

САДРЖАЈ:


- БИОГРАФИЈА И КЊИЖЕВНИ РАД..................................3
- ЕПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ...................................................5
- ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ................................................7
- ЕПСКО-ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ................................8
- ПРИПОВЕТКЕ..........................................................................8
- БАЈКЕ.........................................................................................8
- НОВЕЛЕ.....................................................................................8
- КРАТКЕ ШАЉИВЕ ПРИЧЕ..................................................9
- БАСНЕ........................................................................................9
- ПОСЛОВИЦЕ, ПИТАЛИЦЕ, ЗАГОНЕТКЕ.......................9
- ЗАКЉУЧАК..............................................................................10
Referentni URL