Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Šopic
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Topografski polozaj

Opština Lazarevac je jedna od 16 opština u sastavu Beograda. Sačinjavaju je 33 naseljena mesta, od kojih je jedno I naselje Sopic. Fizionomski je (juznim delom) spojen sa urbanom teritorijom Lazarevca. Nalazi se na 55 km južno-jugozapadno od Beograda.

Sopic (Slika 1.) je seosko naselje zbijenog tipa, u dolini Lukavice, desne pritoke Kolubare, s obe strane zeleznicke pruge i puta Beograd-Valjevo, 3 km severno od Lazarevca. Prostire se u visinskoj zoni 101-154 m, a objedinjuje sedam “krajeva”: Orasac, Krivaju, Crkveno polje, Sabac, Pestan, Ulicu i Crnu baru ...

Sadrzaj:


I Topografski polozaj
II Atar
III Postanak I razvoj

1) Poreklo imena
2) Tragovi ranije naseljenosti
3) Naseobinski razvoj tokom turske vladavine
4) Naseobinski razvoj pocetkom 19-tog veka
5) Savremeni ruralni razvoj

IV Morfo-fizionomska struktura
V Antropogeografske I demografske odlike

1) Antropogeografske prilike
2) Demografska svojstva

VI Funkcionalni razvitak
VII Izvori I literatura
Referentni URL