Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Srpska književnost 18. i 19. veka ( ll )
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Портретирање код Лазаревића


Лаза Лазаревић је многа своја дела проткао разним описима. Без обзира да ли је њихов предмет човек, природна појава или ентеријер, они су тако верно дочарани да читалац стиче утисак да се и сам налази пред неким пејзажом или особом.

Посебну пажњу је посветио портретирању ликова иако је имао тешке и деликатне услове за портретирање, јер је новелистичка форма спутавала вербални размах, ограничавала простор и време, наметала лапидаран израз и захтевала максималну прегнантност речи.1 Њихов изглед је сликао са више становишта, тако да се портретом истовремено откривају физичка конкретизација, карактерне особине и осећања ликова.

Лазаревић је, сликајући физички изглед јунака, нарочито њихове очи, поглед, покрете и гестове, у ствари сликао њихову унутрашњу страну, темперамент, емоције, мисли и нарав. Тачније, у свом уметничком делу спојио је чулну и психолошку дескрипцију. Елементи портретне дескрипције утичу се у нарацију тамо где им је место и онда када су испољени и запажени. На тај начин се ствара снажан утисак о животности лика и о јединству његовог активног деловања и реактивног понашања ...

Садржај :


Портретирање код Лазаревића 2
Портрет Благоја казанџије 3
Портрет капетана Танасија Јеличића 5
Портрет Благојевог сина 7
Остали портрети у приповеци 9
Referentni URL