Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Funkcionalna organizacijska struktura
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadzmenta proizvodnje.

U ovome eseju biti će riječ o funkcionalnoj organizacijskoj strukturi. Struktura je sastvani i najvažniji dio svake organizacije. Svaka organizacija i poduzeće imaju svoju određenu strukturu odnosno sistem unutrašnjih veza i odnosa. „Najsveobuhvatniju pa, prema tome, i najprihvatljiviju definiciju organizacijske strukture daje M. Novak, koji organizacijskom strukturom podrazumijeva sveukupnost veza i odnosa između svih činilaca proizvodnje, kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje odnosno poslovanja.“ [Novak, Sikavica, 1992, str. 95]. Način na koji se provodi unutrašnja podjela rada u nekom poduzeću te formiranje nižih organizacijskih jedinica na svim razinama poduzeća samatra se vrstama organizacijskih struktura poduzeća. Vrste organizacijskih struktura međusobno se razlikuju i to pokazuju različitim načinima povezivanja odnosno grupiranja poslova koje treba obaviti u poduzeću, a na osnovi toga formirati uže i šire organizacijske jedinice. Novak i Sikavica navode vrste organizacijskih struktura a to su funkcionalna, divizionalna, projektna, matrična i mrežasta dok neki autori navode i inovatinu, tenzorsku, prividnu, fraktalnu, te T-oblik organizacijske strukture i druge. U današnje vrijeme teško je naići na jednu vrstu organizacijske strukture koja će biti primijenjena po cijeloj dubini organizacijske strukture.

2. Funkcionalna organizacijska struktura

„Funkcionalna organizacijska struktura je takva vrsta organizacijske strukture kod koje se podjela rada u poduzeću te grupiranje i povezivanje poslova, kao i formiranje organizacijskih jedinica vrši prema odgovarajućim poslovnim funkcijama u poduzeću.“ . [Novak, Sikavica, 1992, str. 110]. Povezivanje odnosno grupiranje se provodi na način da se najprije formiraju uže organizacijske jedinice tj. grupe radnih mjesta, zatim šire i tako dalje, no uvijek na funkcijskoj osnovi kako bi se na kraju formirala šira funkcijska organizacijska jedinica. Rang u hijerarhiji strukturiranja ukupnog zadatka poduzeća u tako formiranim organizacijskim jedinicama je visok i one su izravno vezane uz glavnog rukovodioca poduzeća. Organizacije s funkcionalnom organizacijskom strukturom u prvi plan stavljaju posebene zadatke tj. poslovne funkcije poduzeća. Svrha toga je efikasnije i racionalnije obavljanje zadataka. U ovoj organizacijskoj strukturi vrijedi načelo jedna poslovna funkcija – jedna organizacijska jedinica, no moguća su i odstupanja od tog načela (naročito u malim poduzećima).
Funkcionalna organizacijska struktura je najrasprostranjeniji i najčešće upotrebljavni oblik organizacijske strukture. Naziva se još i tradicionalnom (klasičnom) iz razloga što predstavlja prvi i najstariji sistem strukturiranja organizacije. S takvom organizacijskom strukturom obično poduzeća započinju svoj život no s vremenom zbog rasta i razvoja, neka poduzeća prelaze na neke druge oblike strukture.
Ova organizacijska struktura svoju primjenu će naći u malim poduzećima te u poduzećima srednje veličine. Za izbor ovog modela organizacijske strukture osim kriterija veličine poduzeća postoji i pouzdaniji kriterij tj. kriterij broja i vrste proizvoda u proizvodnom programu poduzeća. Tako će npr. funkcionalna organizacija biti primjerena i za velika poduzeća. Naime, u pravilu, ova organizacijska struktura će se primjeniti u malim i srednjim poduzećima koja se bave proizvodnjom jednog proizvoda odnosno pružaju jednu vrstu usluga, a i u velikim poduzećima ako je riječ o monoproizvodnom odnosno monouslužnom poduzeću.

Sadržaj
1. UVOD 4
2. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 5
3. TEMELJNI OBLICI FUNKCIONALNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 6
3.1. POČETNI OBLIK FUNKCIONALNE STRUKTURE ORGANIZACIJE 6
3.2. STANDARDNI OBLIK FUNKCIONALNE STRUKTURE 7
3.3. RAZVIJENI OBLIK FUNKCIONALNE STRUKTURE 8
4. OSTALI OBLICI FUNKCIONALNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 9
4.1. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA S DERIVIRANOM FUNKCIONALNOM PODJELOM 9
4.2. TIPIČAN MODEL FUNKCIONALNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 10
4.3. PROCESNO ORIJENTIRANA FUNKCIONALNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 11
5. PREDNOSTI I NEDOSTATCI FUNKCIONALNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 12
6. PRIMJER FUNKCIONALNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 13
7. ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL