Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Specificnosti koncepta upravljanja troskovima po jedinici proizvoda
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadzmenta proizvodnje.

Donošenje odluka o prodajnim cenama nosi sa sobom težinu rizika u proceni budućih poslovnih događaja, njihova neizvesnost, uzimajući u obzir verovatnoću nastupanja tog događaja.

Kroz seminarski rad upoznaćemo vas kako se određuju cene i koji su to troškovi relevantni u dugom roku. Koristit ćemo primer Bire da bi bolje objasnili ponašanje troškova u preduzeću, njihov obračun i određivanje prodajnih cena u dugom roku.
Vidjećemo da polazna pretpostavka za obračun prodajne cene mogu biti tri pristupa i to tržišni pristup, troškovni pristup ili njihova kombinacija.

U ovom seminarskom radu objasnićemo sta je to kalkulacija, šta su to fiksirani troškovi i grafički prikazati momenat fiksiranja i nastajanja troškova koji se razlikuje. Zatim ćemo metod troškovi plus, objasniti koristeći se primerom, te alternativne metode troškovi plus, njihove prednosti i nedostatke, koristeći tabelarne prikaze radi boljeg pojašnjenja.

U poslednjem delu ovog rada obratićemo pažnju na životni vek proizvoda i na to kakav uticaj ima na obračun troškova.

Upoznaćemo se sa karakteristika planiranja životnog veka, troškovima koji prate planiranje životnog veka, te njegov uticaj na finansijski rezultat, te koji je obračun troškova najpogodniji.

KALKULACIJA (JEDINICNI OBRACUN NOSILACA TROSKOVA)

Kalkulacija predstavlja skup postupaka putem kojih se dolazi do troskova po jedinici proizvoda.
Kalkulacija je verovatno najvazniji informacioni izlaz iz obracuna troskova i ucinka, nezavisno od toga na kom sistemu obracuna je ovaj zasnovan.

Kalkulaciju postavljaju sledeci zadaci:
- obezbedjenje podataka o proizvodnoj ceni kostanja prduzeca za potrebe procene zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda;
- obezbedjenje podataka o punoj ceni kostanja proizvoda u prodaji;
- obezbedjenje o proizvodnoj i punoj ceni kostanja za potrebe planiranja I kontrole troskova i rezultata;
- obezbedjenje podataka o cenama kostanja delimicnih i konacnih ucinaka po relevatim troskovima za odlucivanje.

Zavisno pre svega od ciljeva, odnosno zadataka kojima sluzi, mogu se razlikovati tri vrste kalkulacije. To su:

- predkalkulacija
- naknadna kalkulacija
- standardna kalkulacija.

PREDKALKULACIJA

Predsvlja skup postupaka utvrdjivanja cene kostanja jedinice proizvoda, usluge ili posla unapred, tj. pre prihvatanja porudzbine, odnosno otpocinjavanja proizvodnje.
Predkalkulacijom se sluzimo i kada treba da odlucimo o prihvataju porudzbine sa utvrdjenom cenom.
Mozemo reci da je zadatak predkalkulacije da predvidi iznos troskova koji bi u momentu njenog sastavljanja, odnosno odlucivanja, nastao po osnovu posebne porudzbine kupca ili sopstvene prodaje. Noj je, dakle, svojstven koncept predvidjenih troskova.

1. UVOD.........................................................................................................3
2. Kalkulacija ( jedinicni obracun nosilaca troskova )..........................................4
3. Obračun troškova i cena na krataki rok..........................................................6
4. Troškovi i cene na dugi tok...........................................................................8
5. Alternativni pristupi određivanju cena na dugi rok..........................................11
6. Tržišni pristup (Target costing za target pricing)..............................................11
7. Implementacija target costing i target pricing.................................................12
8. Pojam value added costs (VA).......................................................................14
9. Trošak – plus metoda određivanja cena........................................................16
10. Troškovi plus ciljana cena povrata investicija.................................................16
11. Alternativni metodi troškovi plus...................................................................18
12. Planiranje životnog ciklusa proizvoda i obračun troškova..................................20
13. Korištenje planiranja životnog ciklusa i obračun troškova..................................21
14. Faktori kod donošenja odluke o cenama.......................................................21
15. Uticaj antitruskovnih zakona na cene...........................................................22
16. ZAKLJUČAK..............................................................................................23
17. LITERATURA.............................................................................................24
18. DODATAK.................................................................................................25
Referentni URL