Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Logaritamska funkcija i logaritamske jednačine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz matematike.

U ovom maturskom radu,kao što i sam naziv kaže, biće obrađene sledeće oblasti:logaritamska funkcija i logaritamske jednačine.Međutim, verovatno bih pogrešio kada bih odmah počeo sa objašnjavanjem teme, a da prethodno ne kažem nekoliko osnovnih činjenica, a koje se tiču eksponencijalne funkcije. Pošto se tema ovog maturskog rada pre svega odnosi na logaritamske funkcije i jednačine, eksponencijalne funkcije neće biti detaljno obrađene.

Uvod…………………………………………... 4
Eksponencijalna funkcija……………………… 5
Pojam inverzne funkcije………………………. 8
Definicija logaritma………………………….... 9
Osnovna svojstva logaritma………………….. 10
Logaritamska funkcija i njeno ispitivanje……. 11
osobine logaritamske funkcije
Logaritamske jednačine………………………. 16
Literatura……………………………………... 20
Referentni URL