Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pisana poslovna komunikacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz kulture ponasanja.

Комуникологија је млада интердисциплинарна наука, будући да је у прошлом веку о општењу и људским односима названа овим именом. Како је један од основних задатака комуникације да посматра и изучава општење, начин остваривања везе међу људима и сл., може се рећи да је она стара колико и људски род.

Начин комуницирања представља вештину која се може научити и увежбати. Вештина комуницирања представља активност духа која се са временом и искуством мења, трансформише, преобликује.

Комуникологија је сталан процес који подразумева слање и пријем информација, вербалну и невербалну компоненту у општењу, а циљ је размена идеја. Ради остварења циља успостављају се комуникацијски мостови и превазилазе сметње и баријере.

Теоријско-истраживачко и стручно поље савремене комуникологије је разнолико и изразито интердисциплинарно. Користећи различите принципе, оно се може поделити у неколико области:
- Интерперсонално комуницирање
- Комуницирање у малим групама
- Језик и кодови значења
- Организацијско комуницирање
- Јавно комуницирање
- Масовно комуницирање

У овом семинарском раду обрадићемо неке типове комуницирања као што су: испитна пријава студената, биографија-curriculum vitae, пословно писмо, e-mail, говор, план одржавања састанка, позив за састанак, визит карта, огласи и флајери.

1. Увод .................................................................................................... 3
2. Пријава за полагање испита ............................................................. 4
3. Биографија - Curriculum Vitae .......................................................... 5
4. Пословно писмо ................................................................................ 8
5. E-mail ................................................................................................ 12
6. Говор ................................................................................................ 15
7. План одржавања састанка .............................................................. 16
8. Позив за састанак ............................................................................ 18
9. Визит карта ...................................................................................... 19
10. Оглас .............................................................................................. 20
11. Флајер ............................................................................................ 22
12. Закључак ........................................................................................ 24
13. Литература ..................................................................................... 25
Referentni URL