Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Jazz gitaristi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Enciklopedije, rečnici, knjige, u novije vreme Internet stranice, muzičari, ljubitelji pokušavaju da daju odgovor na "jednostavno" pitanje: "Šta je džez?". Postoji mnogo definicija i objašnjenja, jednostavnih, komplikovanih, stručnih i manje stručnih. Neke se vezuju za strukturu melodije, ritam, harmoniju, improvizaciju kao osnovnu karakteristiku džeza. Kako je improvizacija jedan od osnovnih elemenata džeza, u njemu je izvođač u prvom planu, a ne kompozitor. Nije toliko bitna tehnička preciznost sviranja, kao u klasičnoj muzici, bitna je ideja, bitna je ličnost izvođača. Definišu ga kao muzički umetnički oblik koga karakterišu blue notes (sniženi treći i sedmi ton u "blues" skali), sinkopa, swing, 4/4 takt (povremeno 2/4 ili 8/8), polifonija i politonalnost. Nazivaju ga "američkom klasičnom muzikom", "klasikom 20. veka", "originalnim izumom afro-američkih crnaca". Svaki pokušaj da se dođe do sveobuhvatne definicije verovatno je uzaludan. On se od svojih početaka krajem 19. i početkom 20. veka neprestano menja i razvija. Svako određenje, koliko god bilo iscrpno, oduzima nešto od magije koju džez, nesporno, ima.

Istoričari džeza pokušavaju da odgonetnu poreklo reči „džez". Postoji nekoliko „teorija", npr. da vodi poreklo od francuske reči jass, koja aludira na seksualni akt, ili da je Jass bilo naziv parfema koji su koristile dame u javnim kućama, možda od reči jaser - oživeti, uzbuditi, ili pak od reči jasm, koja je u američkom slengu 19. veka označavala duh, energiju, živost, ali nijedno od ovih objašnjenja ne možemo uzimati kao tačno. Džez se prvi put pominje u listu San Francisco Call, 3. marta 1913. godine u članku o bejzbol timu, i to u negativnom značenju. Nacionalna asocijacija učitelja govorništva (National Association of Teachers of Speach) je u avgustu 1946. godine sprovela anketu, a reč Jazz je zauzela visoku petu poziciju na tabeli najružnijih reči u engleskom jeziku.

Sadržaj

UVOD 3
1 Razvoj džeza i džez gitare 4
1.1 Najznačajniji modeli jazz gitara 7
2 Jazz gitaristi 10
2.1 Wes Montgomery 10
2.2 Django Reinhardt i gypsi jazz 13
2.3 Scofield, Metheny i McLaughlin 21
ZAKLJUČAK 23
LITERATURA 25
Referentni URL