Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nastanak pop-arta u Britaniji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Pop-art, umetnički pravac začet u Londonu još sredinom pedesetih godina XX veka, početkom šezedesetih doživeo je snažan razvoj u Americi. Umetnost pop-arta zasnovana je na prikazivanju, izražavanju i upotrebi objekta, simbola, vrednosti i značenja masovnog, potrošačkog i poznoindustrijskog zapadnog društva okarakterisanog kao visoki modernizam. Pop-art je preuzeo ikonografiju koju je našao u medijumima masovne kulture: u džinovskim plakatima, stripovima, novinama, filmovima, neonskim reklamama, ambalaži, etiketama, u tim predmetima velikih serija koji podstiču masovnu potrošnju i uče savremenog čoveka šta da jede i pije, kako da se oblači, gde da se zabavi. Oni stoje između čoveka i sveta kao modeli stvarnosti koji prodiru u njegovu podsvest i opredeljuju njegovo ponašanje. Ovaj pravac svoje korene ima u dadizmu i kubizmu.

Za razliku od dade, pop-art nije motivisan očajanjem ili gađenjem na današnju civilizaciju; on komercijalnu kulturu posmatra kao svoju sirovinu, neiscrpan izvor slikarskish sadržaja, pre nego kao neko zlo koje treba napadati. Pop-art osim toga nema dadin agresivan stav prema ustanovljenim vrednostima moderne umetnosti. Termin pop-art doslovno označava popularnu umetnost u doba masovne kulture. Smatra se da ga je prvi put, 1958. godine, upotrebio engleski likovni kritičar Lorens Alovej, pri opisivanju posleratnog potrošačkog načina života: „Termin 'pop-art' pripisuje se meni, ali ja ne znam tačno kada je on prvi put upotrebljen. (...) Štaviše, ono što sam ja onda time hteo da kažem nije ono što sada znači. Upotrebio sam ovaj termin, kao termin 'pop kultura', misleći na proizvode masovnih medija, a ne na umetnička dela čiji su izvori u masovnoj kulturi.

Sadržaj

UVOD 3
1 Nastanak i obeležja pop-arta u Britaniji 5
1.1 Predstavnici britanskog pop-arta 7
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL