Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Proračun stabilnosti regulacijskog kola
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Zadatak br.1: ispitati stabilnost regulacijskog kola sa negativnom povratnom spregom ako su zadati objekat i regulator:
Objekat:

Regulator:

(Nacrt sheme regulatora)

Raul-Hurvicov kriterijum:
Objekat: Ws(s)= W1(s)+1Δ2 = =
Regulator:
Δ1 = I -1I = l I = 2 > 0 Regulator je stabilan. ...
Referentni URL