Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osvajanje Carigrada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

„Jesi li čuo za grad koji je s jedne strane okružen kopnom, a s druge mo¬ron! Sudnji čas neće odzvoniti dok ga sedamdeset hiljada Isakovih sinova ne osvoji."

Prorok Muhamed, drevno islamsko predanje

Vizantijsko carstvo ili Vizantija je termin koji se koristi da opiše prostor grčkog govornog područja Rimskog carstva tokom srednjeg veka, sa sedištem u Konstantinopolju. U posebnom smislu, obično se odnosi na vekove koji su obeležili pad Zapadnog rimskog carstva, koristi se i termin Istočno rimsko carstvo. Ne postoji opšta saglasnost oko vremena kada počinje vizantijska epoha. Neki taj početak smeštaju u vreme vladavine Dioklecijana tokom koje je sproveo administrativne reforme, deleći carstvo na istočni deo i zapadni deo. Drugi ga smeštaju u period vladavine Teodosija I i trijumfa hrišćanstva nad rimskom paganskom religijom, ili, posle njegove smrti 395. godine, sa podelom imperije na zapadni i istočni deo. Opet, neki misle da početni Vizantijski period počinje 476. godine, kada je poslednji zapadni car, Romul Avgustul, bio primoran da abdicira, stoga ostavljajući vladaru Istočnog carstva jedinu carsku vlast.
Isprva se istorija Vizantije smatrala samo nastavkom Rimske imperije. Naziv "Vizantija" potiče iz kasnijeg perioda. Smatrajući sebe za jedinu zakonitu imperiju sveta Vizantija je želela vladavinu nad svim zemljama nekadašnje Rimske imperije. Vremenom se Vizantija udaljila od prvobitnih rimskih osnova - carstvo je helenizovano i teokratizovano, a ekonomski, socijalni i politički razvoj doveli su do formiranja novog privrednog i društvenog poretka i novog državnog uređenja.

Tako je na kraju vizantijske istorije jedina veza sa Rimskom imperijom ostalo ime i neke prezivele tradicije.
Prva tri veka vizantijske, odnosno poslednja tri veka Rimske imperije čine period koji se naziva ranovizantijski, odnosno kasnorimski. Zapadni deo carstva doživeo je ekonomski slom. Istok je bio takođe ugrožen, ali je opstao. Karakterističan je stalni porast latifundija, i to na račun sitnog poseda i carskog domena. Seljačake mase su sve više vezivane za rodnu grudu. U burnim vremenima principat je zamenjen Dioklecijanovim dominatom, koji je koren vizantijske autokratije. Stara municipalna organizacija rimskih gradova bila je u opadanju. Državna uprava je bila u rukama cara i činovničkog aparata. Carsko dostojanstvo nije više bila vrhovna magistratura već despotska vlast zasnovana na Božjoj volji.


S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Osvajanje Carigrada 5
1.1 Težak početak vladavine 5
1.2 Pripreme za osvajanje Carigrada 7
1.3 Opsada 11
1.4 Napadi na Carigrad 16
1.5 Doseljavanje Osmanlija u Carigrad nakon osvajanja 22
2 Političke, diplomatske i vojne posledice osvajanja Carigrada 25
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30
Referentni URL