Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora - informacione tehnologije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


. UPOTREBA I SETOVANJE
TABULATORA

Tabulatori se primenjuju kada se pojavi potreba za pisanjem jednostavnijih tabelarnih prikaza, sadržaja knjiga, raznih popisa i listi, itd.

Tabulatori predstavljaju pozicije na koje se premešta kursor kada pritisnete taster
Tab.Svakim pritiskom na taster Tab na tastaturi, kursor se pomiče za 1.27 cm. Podrazumevana udaljenost ovih pozicija je pola inča, odnosno 1.27 cm.
Ova udaljenost može da se menja preko dijaloga Tabs.

Word ima pet vrsta tabulatora i to: levi└, centralni┴, desni┘, decimalni┴∙,
i tabulator za dobijanje vertikalne linije│. Prva četiri tabulatora se koriste za poravnavanje teksta, a peti za dobijanje vertikalne linije. Kada ih postavite na lenjir, ovi tabulatori predstavljaju nove tabulatorske pozicije na koje će se premeštati kursor kada pritisnete taster Tab.

Postavljanje tabulatora

Naizmeničnim pritiskanjem na dugme tabulatora sa leve strane lenjira izaberite tabulator, a zatim na lenjiru kliknite na mesto gde postavljate izabrani tabulator.
Tabulatore možete postaviti i preko dijaloga Tabs koji se poziva iz menija Format, i to na sledeći način: u polje Tab stop position upišite udaljenost tabulatora od leve margine, u odeljku Alignment odredite vrstu tabulatora, u odeljku Leader izaberite vodeće znakove i kliknite na dugme Set.

Tabulatore jednakih graničnih vrednosti
određujemo u polju Default tab stops.
Klikom na strelicu prema gore, vrednost
graničnika tabulatora se povećava, a klikom na strelicu prema dole se smanjuje. Vrednost graničnika tabulatora može se takođe upisati u polje. Kada odredimo vrednost graničnika, pritisnemo taster Enter ili kliknemo na Ok...

S A D R Ž A J :


1. UPOTREBA I SETOVANJE TABULATORA 3
1.1. POSTAVLJANJE TABULATORA 3
1.2. DODAVANJE I UKLANJANJE VODEĆIH ZNAKOVA 3
1.3. POMERANJE TABULATORA 3
1.4. DECIMALNI TABULATOR 4
1.5. BRISANJE TABULATORA 4
2. DODAVANJE LINIJA DOKUMENTU 4
2.1. POSTAVLJANJE OKVIRNIH LINIJA 4
2.2. PROMENA OBLIKA, DEBLJINE I BOJE LINIJE 5
2.3. UKLANJANJE LINIJA 5
3. NABRAJANJE STAVKI ZNAKOVIMA I BROJEVIMA 5
3.1. DODAVANJE NOVE STAVKE U SPISAK 6
3.2.BRISANJE (IZBACIVANJE) STAVKE IZ SPISKA 6
3.3. POMERANJE SPISKA 7
3.4. UKLANJANJE I DODAVANJE BROJNIH ( SLOVNIH ) OZNAKA ZA NABRAJANJE 7
3.5. POSTAVLJANJE OZNAKA ZA NABRAJANJE 7
3.6. PROMENA BROJEVA ( SLOVA ) U OZNAKE ZA NABRAJANJE I OBRNUTO 7
3.7. PROMENA OZNAKE ZA NABRAJANJE 7
3.8. IZRADA SLOŽENIH SPISKOVA 8
3.9. PROMENA SISTEMA NABRAJANJA 8
3.10. UKLANJANJE OZNAKA NABRAJANJA 8
3.11. UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT 8
3.12. PREMEŠTANJE SIMBOLA 8
3.13. BRISANJE SIMBOLA 8
Referentni URL