Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodologija obavjestajnih sluzbi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uloga obavještajnih službi
Još od pojave prvobitnih ljudskih zajednica pa sve do danas obavještajna djelatnost, odnosno službe koje se bave ovom djelatnošću, se pojavljuju kao garanti njihove sigurnosti. Značaj ove djelatnosti kao i službi koje se bave njome posebno dolazi do izražaja sa pojavom država.
Obavještajna služba je posebna organizacija državnih organa, čija se djelatnost ogleda u prikupljanju i izučavanju podataka o drugim državama. Obuhvata sve strukture društva i sve društvene aktivnosti (političke, ekonomske, vojne, naučno-tehničke i druge) države prema kojoj je usmjerena. Takodje sadrži i obavještajnu djelatnost, usmjerenu na otkrivanje i suzbijanje djelovanja stranih obavještajnih službi prema sopstvenoj državi što spada pod djelokrug kontraobavještajnog rada. Zadatak kontraobavještajne službe je da spriječi rad stranih obavještajnih službi na tlu vlastite države, a samim tim i da spriječe otkrivanje tajni koje su od značaja za njihovu zemlju.
S druge strane obavještajne službe imaju potpuno drugačiji zadatak u odnosu na kontraobavještajne. Obavještajne službe djeluju više ofanzivno, t.j. nastoje saznati tajne drugih država, kao i sve one informacije koje mogu doprinijeti efikasnijoj odbrani vlastite zemlje u slučaju neke opasnosti koja bi joj mogla prijetiti.
U današnje vrijeme obavještajne službe poseban značaj daju prikupljanju informacija o terorizmu, posebno medjunarodnom. Pored toga, veliki značaj pridaje se organizovanom kriminalu u svim njegovim oblicima, a poseban akcenat se stavlja na ilegalnu trgovinu opojnim drogama, oružjem, «bijelim robljem», nuklearnim materijama...

SADRŽAJ

Uvod........................................................................................3
Metodologija obavještajne službe....................................................4
Odredjivanje metoda obavještajne službe na naučnoj ravni...................6
Tajni metodi obavještajne službe........................................................7
Agenturni metod.............................................................................8
Metod tajnog ugradjivanja pripadnika obavještajne službe
u strukture zainteresirane države - metod infiltracije.....................9
Metod tajne primjene tehničkih sredstava operativne tehnike...........10
Prikrivene metode obavještajne službe..........................................11
Zaključak................................................................................12
Literatura..................................................13
Referentni URL