Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Energetska budućnost Srbije je u obnovljivim izvorima energije - energetika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Planeta Zemlja dobija energiju iz tri različita izvora: od Sunca, iz svoje unutrašnjosti i iz dalekog svemira. Dok se ova treća može uočiti samo instrumentima, a ova druga retko (ali ponekad veoma intenzivno) utiče na površinu planete, prvi izvor nas stalno i bez prestanka bombarduje energijom, i to dosta ravnomerno. Praktično sva energija, koju mi koristimo, osim nuklearne i geotermičke, potiče od Sunca. Termoelektrane, vozila, pa i životinje biljojedi koriste energiju Sunca, koju su biljke fotosintezom pretvorile u hemijsku. Vetar, koji danas sve više i više koriste kao izvor energije, postoji zbog Sunčeve energije, koja se u atmosferi pretvara u kinetičku. Sva ta energija potiče od Sunca, pa bi vajda bilo jednostavnije, da je koristimo direktno, umesto da gubimo velike zbog mnogih prenosa energije iz jednog oblika u drugi.

Vrste obnovljivih izvora energije


Sva energija na Zemlji potiče primarno iz tri izvora:
Sunčeva energija potiče od zračenja Sunca. Ono nastaje kao posledica termonuklearne reakcije unutar Sunca koje se ka Zemlji prenosi kao čitav spektar elektromagnetnog zračenja;
Kretanje planeta - gravitaciona energija, koja se na Zemlji manifestuje kroz energiju plime i oseke.

Solarna energija u širem smislu, se na planeti zemlji manifestuje direktno, kao:
Solarna energija, neposredan i najveći izvor energije na Zemlji. Ona stalno obnavlja energiju vodnih snaga, vetra, talasa, toplotnog gradijenta u okeanima i bioenergije kroz fotosintezu.
Sunčeva energija je prisutna i indirektno, kroz više vidova energija:

1. Hidroenergija, pod kojom se obično podrazumeva samo energija vodotokova (tj. energija reka) pošto su energija glečera i energija morskih struja u ovom trenutku neisplative i tehnički zahtevne za korišćenje. Energija plime i oseke ne spada u ovaj oblik.

2. eolska energija ili energija vetra potiče od kinetičke energije vazdušnih masa;
3. energija talasa, obično se navodi zasebno, jer originalno potiče od energije vetra;

4. toplotna energija hidrosfere, tj. toplota mora potiče od termalnog gradijenta u morima i okeanima;

5. energija biosfere, energija nastala fotosintezom, tj. energija biomase, biogasa i uopšte biogoriva) ...

SADRŽAJ

UVOD.............................................................................1
Vrste obnovljivih izvora energije...................................1
Solarna energija..............................................................2
Hidroelektrane…………………………………………4
Еlektrane na vetar...........................................................7
Energija plime i oseke....................................................9
Geotermalna energija…………………………………..9
Energija iz biomase……………………………………9
Energetska budućnost Srbije je u obnovljivim izvorima energije………………………………….10
Referentni URL