Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Automatizacija tehnoloskog procesa odsecanja celicnih cevi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U preduzećima je do nedavno postojala težnja za primenom što višeg stepena automatizacije u odsecanju čeličnih cevi. Stepen automatizacije osim što zavisi od stepena tehnološke složenosti proizvoda, zavisi i od količine proizvoda / varijante. Današnje tržište se odlikuje čestim promenama vezanim za zahteve kupaca i proboj novih tehnologija, tako da nema smisla razvijati potpuno automatizovane odsecanju čeličnih cevi, koji se u odnosu na one zasnovane na ljudskom radu, odlikuju manjom fleksibilnošću.

Novi uslovi tržišta dovode do pojave velikog broja varijanti proizvoda i visokog stepena kompleksnosti u odsecanju čeličnih cevi. Dok se automatizacija proizvodnje većine delova pokazala kao efikasna i manje zavisna od cene rada ljudskih resursa, u odsecanju čeličnih cevi. U radu je dat osvrt primene savremenog koncepta digitalne fabrike na planiranje i upravljanje procesima u manuelnim odsecanjima čeličnih cevi.

Izvršena je analiza aplikativnih softvera koji se koriste kao podrška tokom oblikovanja prostornih struktura tehnoloških odsecanja čeličnih cevi. Oblikovan je katalog standardnih delova koji predstavlja osnovu za automatizovano projektovanje tehnoloških ručno-mehanizovanih odsecanju čeličnih cevi. Primena modela za automatizaciju postupaka projektovanja tehnoloških odsecanja čeličnih cevi je verifikovana kroz osmišljavanje realnog postupka. Projektovano rešenje je optimizovano primenom ergonomske analize....

S A D R Ž A J

1. UVOD 3
2. AUTOMATIZACIJA 4
2.1. Socijalna pitanja automatizacije 5
2.2. Trenutni prioriteti u automatizaciji 6
2.2. Pitanja bezbednosti u automatizaciji 7
3. LINIJE ZA ODSECANJE ČELIČNIH CEVI 7
3.1. OBRADA ODSECANJEM 10
3.2. Odsecanje 12
3.3. Odsecanje na makazama sa pravim paralelnim noževima 12
3.4. Odsecanje na makazama sa pravim nagnutim noževima 14
3.5. Odsecanje na makazama sa kružnim noževima 16
3.6. Prosecanje 16
4. ZAKLJUČAK 22
5. LITERATURA 23

Referentni URL