Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Antimikrobna terapija u hirurgiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.ANTIBIOTICI

Grčki: anti – protiv, bios – život

Antibiotici su hemijski agensi koji mogu potpuno uništiti patogene mikroorganizme ili zaustaviti njihov rast ili razmnožavanje bez pričinjavanja značajnije štete organizmu domaćina.

Hemijski agens mora, za djelovanje u liječenju, posjedovati selektivnu toksičnost, tj. sposobnost uništavanja patogena s malo ili nimalo štetnog učinka na domaćina.

Razina selektivne toksičnosti moža biti izražena u obliku:

1. terapijske doze
2. toksične doze

Antibiotici isključivo djeluju na bakterije, gram pozitivne i gram negativne, a nemaju nikakvog uticaja na viruse.

Antibiotici su savremeno sredstvo u borbi protiv infekcija i infekcioznih bolesti.
Ni jedan se agens ne može u tom smislu mjeriti s njihovim terapijskim efektom.

Otkriveno je mnogo novih antibiotika, ali samo mali broj se upotrbljava u terapiji, dok su ostali toksični za ljudski organizam....
Referentni URL