Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socioloski aspekti interneta i rada na internetu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.Novo doba -INTERNET-

Autor „Šoka budućnosti“ Alvin Tofler, u poznatom delu „Treći talas“ razlikuje tri civilizacijska talasa: poljoprivredni, industrijski i treći talas(elektronski, kompjuterski). Posle 10.000 godina vladavine prvog talasa i oko 300 godina industrijalizma, imamo civilizaciju i kulturu „trećeg talasa u nastajanju“. On liči na prvi talas (poljoprivredu) zbog povratka na domaću radinost na bazi elektronike, gde umesto industrijskog principa „proizvotrošnje“ imamo načelo „uradi sam“. Umesto prirode (poljoprivreda) i fabrike (industrija) imamo ljudski dom kao centralnu instituciju trećeg civilizacijskog talasa, kao sintezu motike i kompjutera. Istorijsko iskustvo sudara prvog i drugog talasa, upozorava nas na moguće dramatične posledice postindustrijskog talasa i na njemu zasnovanog svetskog poretka. Savremeni čovek živi u nekoliko osnovnih sredina (lat.medium): priroda, društvo, istorija, duh, umetnost i masmedium. Ovaj poslednji medium postaje sudbonosan za čoveka našeg doba, čiji bi princip mogao biti: Comunicare, ergo sum! Parafrazirajući natpis na ulazu u Platonovu Akademiju, mogli bismo reći da na vratima savremene kulture može da stoji: Neka ne ulazi onaj koji ne poznaje mass media!

Umesto logocentrizma i evropocentrizma, Postmoderna (mada bi adekvatnije bilo umesto post upotrebiti prefikse proto ili trans) donosi globalizaciju provincijalizma, marginalnosti, kontingencija i mikrologija (malih umesto velikih priča ili metanaracija). Postmodernisti ističu razliku u odnosu na internet, diferenciranje u odnosu na ponavljanje, diskontinuitet u odnosu na kontinuitet, pluralizam u odnosu na monizam, heterogenost u odnosu na homogenost, slučajnost u odnosu na nužnost. Sve je in margine i in transiti. Tehnika je postala nova metafizika, a tehnologija se zasniva na principu efikasnosti: maksimalni output za najmanji input. Kontroverzni francuski filozof Mišel Fuko je uveren da postmoderna epistema dvadesetog veka donosi „smrt čoveka“(ne pojedinca već ideje ili „forme čovek“). Ovaj proces nagovestio je još Niče, pišući o „smrti Boga“ i drugih transcedencija. Medijska simulacija i insceniranje događaja ključ je savremenog „istorijskog trijumfa Zapada“. Dolazi do inverzije uzroka i posledice : masmedijska slika postaje uzrok događaja, a ne obrnuto....
Referentni URL