Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socijalna patologija- sexualno nestereotipne grupe
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


.... Cilj nije usmeravanje pažnje na, sexsualno uslovljene, razlike među stanovništvom, vec na socijalne, uzroke i posledice tih razlika, mehanizam funkcionisanja i pretpostavke o mogućnostima daljeg uticaja tih razlika na razvoj društva.
Sam pojam sng nije korišćen u dosadašnjim radovima u oblasti društvenih nauka, koji su rađeni na našim prostorima i biće detaljnije objašnjen u I poglavlju.
II poglavlje predviđeno je za okvirnu klasifikaciju sng polazeći od klasifikacije seksualnih poremečaja.
Opisivanje odlika svake od sng, kao i trenutno aktuelnih društvenih predrasuda i stavova o nj. tema je III poglavlja.
O istoriskim aspektima ljudske seksualnosti i položaja sng, uticaju starih kultura i filosofije na stvaranje moralnog sistema vrednosti u vezi sa ljudskom seksualnošću govoriće se u IV poglavlju. Ovo poglavlje ima za zadatak da ukaže na to kako se menjala ljudska svest i stavovi društva prma ljudskoj seksualnosti, a samim tim i prema sng. Poglavlje sadrži ukratko izložene stavove svetskih religija prema sng.
V poglavlje je izvod iz zakona RS koji se odnose na sng., pogled na odnos nekih političkih organizacija u Srbiji na sng i njihove zahteve za promenom pravnog statusa..
VI poglavlje osmišljeno je tako da ukaže na uticaj sng. na sliku svakodnevice izraženu u umetnosti, muzici, pop kulturi, programu masovnih medija i modnoj sceni.
VII poglavlje posveceno je organizacijama koje se bore za prava sng. i onima koje se bore protiv nj. priznavanja, bavi se specifičnim problemima i pitanjem socijalno-ekonomskog položaja pripadnika sng.
VIII poglavlje je zaključak, ukazuje na trenutni položaj sng. i moguće dalje tendencije, ali ostavlja otvorenima mnoga pitanja ...

Referentni URL