Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Jevrejstvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


....U svakom slučaju trenutno ću dati primat monoteističkim religijama.One predstavljaju verovanje u jednog boga.Nazivaju se i "otkrivene religije" jer su ih utemeljili proroci kojima se "otkrio", "pokazao" bog tj. rekao im svoju istinu.Nazivaju se i soterološke (soter - spasilac, izbavitelj naroda) jer se veruje u iskupljenje i spasenje na nekom "drugom svetu" u koji se veruje.
Zajedničko za monoteističke religije je i to što uče o postojanju "kraja sveta", pa ih nazivamo i eshatološke (eshaton - [grčki], ono krajnje).
Dele se na:

-Hrišćanstvo
-Budizam
-Jevrejstvo
-Islam
.....Drugi savez bog je sklopio sa Avramom (10-to koleno od Noja). Prema legendi bog se javio Avramu posle smrti njegovog oca i rekao mu da sa porodicom i stadom krene iz Harana u Kanan.Tom prilikom bog je obećao Avramu da će njegovo potomstvo biti "jedini izabrani narod".A za raspoznavanje Avramovih potomaka od ostalih ljudi, bog je odredio obrezivanje muške dece, sedam dana posle rodjenja. Avram je imao sina Isaka, a Isak blizance Jakova i Esav.Esav je bio snažan i dobar lovac, a Jakov slab fizički i vezan za majku i kućne poslove.Jednog dana stari i obnevideli Isak zažele meso divljači i posla Esava u lov, za to vreme Jakov se preobukao u Esava i uz pomoć majke uspeo da prevari oca.Otac je, pošto se najeo i napio izrekao neopoziv blagoslov sinu, donosiocu hrane, da mu bude naslednik.Kad se vratio iz lova Esav je bezuspešno pokušavao da promeni očevu odluku.Medjutim Jakov se uplašio osvete i po nagovoru majke odlazi u Hanan i stupa u službu kod svog ujaka.Posle 21 godine odluči da se ponovo vrati.....
Referentni URL