Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bezbednost komunikacija na internetu - maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada govorimo o bezbednosti komunikacija na internetu svakako su nezaobilazna tema firewall i antivirusni programi. Firewall je sigurnosni element smešten između neke lokalne mreže i javne mreže (Interneta), a koji je dizajniran kako bi zaštitio poverljive, korporativne i korisničke podatke od neautoriziranih korisnika, (blokiranjem i zabranom prometa po pravilima koje definiše usvojena sigurnosna politika).
Nije nužno da svi korisnici u LAN-u imaju jednaka prava pristupa Internet mreži. Postavljanjem Firewall uređaja između dva ili više mrežnih segmenata može se kontrolirati i prava pristupa pojedinih korisnika pojedinim delovima mreže. U takvom slučaju Firewall je dizajniran da dopušta pristup valjanim zahtevima, a blokira sve ostale. Firewall ujedno predstavlja idealno rješenje za kreiranje Virtualne Privatne mreže jer stvarajući virtualni tunel kroz koji putuju kriptirani podaci,(omogućuje sigurnu razmjenu osetljivih podataka među dislociranim korisnici).

Firewall je servis koji se tipično sastoji od firewall uređaja i Policy-a (pravilnika o zaštiti), koji omogućuje korisniku filtriranje određenih tipova mrežnog prometa sa ciljem da poveća sigurnost i pruži određeni nivo zaštite od provale.
Osnovna namena Firewall-a je da spreči neautorizovani pristup sa jedne mreže na drugu. U suštini, ovo znači zaštitu unutrašnje mreže od Internet-a. Ako vaš sistem raspolaže Firewall-om, to znači da je odluka o tome šta je dozvoljeno, a šta nije - već doneta. Ove odluke su u direktnoj vezi sa politikom sigurnosti vašeg informacionog sistema. Pri planiranju ponude informacionih servisa, politika sigurnosti određuje opcije konfiguracije servisa.

Osnova rada Firewall-a je u ispitivanju IP paketa koji putuju između klijenta i servera, čime se ostvaruje kontrola toka informacija za svaki servis po IP adresi i portu u oba smera. Za Firewall je tipičan i kompromis između sigurnosti i lake upotrebe. Stav da "sve što nije dozvoljeno je zabranjeno" zahteva da se svaki novi servis individualno omogućava.

Sadržaj

UVOD 3
1 Zaštita računarskih mreža - Firewall sistemi 4
1.1 Filtriranje paketa 4
1.1.1 NAT (Network Address Translation) 6
1.1.2 Proxy servisi 7
2 Antivirusi 9
2.1 Putevi zaraze 10
2.2 Antivirusni programi 10
2.3 Posledice napada virusa 11
2.4 Čišćenje virusa 12
2.4.1 Osnovna pravila zaštite od crva, virusa i trojanaca 12
2.4.2 Testiranje najpopularnijih antivirusnih programa 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL