Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istorijski razvoj sociologije-sociologija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


RAZVOJ SOCIOLOGIJE I NJENE ETAPE


Kako se razvijalo građansko društvo razvijala se i sociologija. Sociologija je kao nauka o društvu prolazila kroz krize koje su pratile građansko društvo. Upravo zbog toga etape sociološkog razvoja mogu se podeliti kao i etape razvoja građanskog društva. Prva etapa se može nazvati „Herojsko doba“, koje se dalje može podeliti na Predistoriju socioogije, odnosno vreme njenog prvog pojavljivanja sredinom XIX veka – 1840. godine i „Pionirsku eru“ s kojom je nauka o društvu nastala kao duhovna tvorevina. Ova era proteže se sve do 1880. godine. U društvenoj osnovi nastanka sociologije nalaze se:buržoaske revolucije; industrijska revolucija i uspon kapitalizma i nastup snaga socijalizma; urbanizacija; gradjansko društvo i sve očigiedniji rascep sfera društvenosti u njemu; klasno raslojavanje i antagonizmi osnovnih klasa, ogoljeno delovanje zakona reprodukcije društvenog života i skidanje ideološkog vela koji je prikrivao stvarnu suštinu društvenih odnosa, kao i potrebe bilo snaga društvene reforme ili snaga revolucije. Posmatrajući razvoj sociologije, odnosno njenu predistoriju koja se ogleda u različitim teorijama o društvu postoje više teorija koje obuhvataju različite periode: antička misao o društvu, srednjevokovna misao o društvu, novovekovna misao o društvu,
građanski smer o društvu, marksistički smer. Svaki od ovih smerova, odnosno pristupa o proučavanju društva razlikuje se po nekoj svojoj činjenici i teoriji...
Referentni URL