Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Priključivanje na internet
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Internet je globalna računarska mreža koja daleko prevazilazi okvire ne samo pojedinačnih organizacija, već i država. Sam pojam Internet znači mreža unutar mreže ili interkonekcija izmedu više računara. Strukturno postoje male mreže širom sveta koje se međusobno vezuju i time čine strukturu Interneta. Internet se sve više naziva globalnom mrežom informacija (velika internacionalno globalna baza podataka).

Postoje dva osnovna tipa povezivanja računara na internet: direct (on-line) connection ili stalna veza na internet i dial-up connection ili veza po potrebi. Da bi se iskoristila jedna od njih, potreban je provajder, odnosno firma koja omogućava vezu između korisnika i natprovajdera.

U Srbiji trenutno ima skoro 200 firmi koje se bave ovim poslom, pa građani imaju priličan izbor. Važna karakteristika provajdera je propusna moć, odnosno kapacitet veze prema internetu, od čega zavisi i kvalitet usluge koju nude klijentima. Skoro sve firme nude dajal-ap i ADSL, a manji broj i bežični internet.
Kablovski operateri imaju u ponudi i kablovski internet, dok mobilne kompanije nude bežičnu vezu.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 PRIKLJUČIVANJE NA INTERNET 4
1.1 Kućna mreža i veza sa Internetom 6
1.2 Podešavanje bezbednosti bežične mreže 8
1.3 Dial-up konekcija 8
1.4 ADSL - Kablovski internet 9
1.5 Bežični (wireless) internet 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL