Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bosanska crkva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Crkva Bosanska je bila crkvena zajednica Bosanskih hrišćana u srednjem veku. Iako su je katolička i pravoslavna crkva smatrale jeretičkom, njeni pripadnici su sebe smatrali pravim hrišćanima. I dan danas se u nauci vode rasprave o karakteru crkve bosanske i njenoj povezanosti sa bogumilskim pokretom.

Bosanska crkva je pružala utočište verskim prognanicima sa raznih strana: bogumilima iz Raške, patarenima iz Dalmacije i katarima sa zapada, zbog čega je pokretano više krstaških pohoda na Bosnu.

Crkva Bosanska prestala je da postoji nakon sloma srednjovekovne Bosanske države i osmanlijskog osvajanja Bosne 1463. godine.

Ni oko jedne teme u Bosanskoj historije nisu se toliko koplja lomila koliko oko sizmaticke Crkve Bosanske u srednjem veku. Ni dan-danas se ne moze o toj temi raspravljati a da se ne dotaknu i savremeni mitovi i ideologije kojima je ona posluzila, ili koje je ona proizvela. Srednjovekovna je hereza, bas kao i povest seljackih buna, tema koja sama po sebi nuka istoričare na nekakvu podsvjesnu romanticnu identifikaciju s njom: krivovernici se cesto doimlju kao hrabriji, originalniji i zanimljiviji od obicnih pravovjernika. A nacionalna hereticka (ili navodno hereticka) crkva budi u istoričara poseban osjecaj identifikacije s njom; za mnoge istoričare Bosne ovaj osebujni bosanski fenomen lezi u samom srcu bosnjačke nacionalnosti. Nije cudo sto su se oni koji su pisali o toj temi s vremena na vreme ponasali kao da je u pitanju nesto vaznije od puke naučničke objektivnosti....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 BOSANSKA CRKVA 4
1.1 Istorija 4
1.1.1 XI vek 4
1.1.2 XII vek 4
1.1.3 XIII vek 5
1.1.4 Bilinopoljska izjava 6
2 HRIŠĆANSTVO NA TLU BOSNE I POJAVA DUALISTIKE JERESI 7
2.1 Hrišćanstvo na tlu Bosne 7
2.2 Pojava dualistike jeresi 9
2.2.1 Dualistički okvir 11
3 UREĐENJE CRKVE BOSANSKE 12
4 STAV UGARSKE I KRSTAŠKI POHOD NA BOSNU 14
4.1 XIV vek 18
4.2 XV vek 19
4.3 XVI vek 21
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 24

Referentni URL