Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primena informacionih sistema u kontekstu zahteva savremenog načina poslovanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U poslednjih nekoliko godina kompanije su počele da shvataju važnost informacione tehnologije i da je prepoznaju kao osnovnu ključnu funkciju sa jasnim i velikim uticajem na uspeh poslovanja.

Kada je kompaniji potrebno da nabavi nešto pre svega treba da stvori opis proizvoda ili usluge, zatim da pronađe dobavljača za to, zatim da od njega zatraži cenu i uslove, potom da pošalje porudžbenicu, zatim da pregovara oko detalja kao što su organizacija transporta, specijalni uslovi isporuke, zatim da organizuje finansijski deo kupovine, da obavi sredstva, izvrši plaćanje itd.. U prošlosti za ovo je bilo potrebno mnogo papirologije koja je čak i najjednostavniju transakciju činila komlikovanom, skupom i vremenski dugom. U poslednjih par decenija tehnologija je revolucionarno promenila ovu komunikaciju zamenjujući beskrajne ručne operacije automatskim, elektronskim operacijama.

Sistem EDI se pojavio 90 godina prošlog veka, a već 1997. je oko 2000 kompanija samo u V. Britaniji koristilo njegove prednosti. Elektronska nabavka, kretanje roba i usluga kroz intranet, ekstranet i internet modele omogućila je trenutni pristup svakom snabdevaču bez obzira na njegovu lokaciju, dostupnu u svako doba sa trasnsparentnim tržištem i niskim cenama koštanja i transakcija. Elektronska trgovina se proširila kao pečurke posle kiše. Pojavio se email, praćen e – biznisom, e – trgovinom, e - prodajom, e- veletrgovinom, e - logistikom, i kako napreduje uskoro će biti "e - bilo šta". Rezultat rada poslovnog sistema može biti proizvod, usluga ili proizvod i usluga. Ako posmatramo poslovni sistem kao deo privrede, nameće se neizostavo pitanje adekvatne cirkulacije informacija. Odgovor poslovnog sistema u njegovom tržišnom ambijentu zavisi u prvom redu od kvaliteta informacija kojima je taj sistem snabdeven. Informacioni tokovi objedinjuju niz poslovnih sistema do nivoa privrede kao sistema višeg nivoa. Stoga se ističe potreba za jedinstvenom cirkulacijom informacija unutar sistema. Optimalna integracija poslovnih sistema u okviru privrede jedne zemlje, danas je moguća primenom elektronskog poslovanja.

Sadržaj

UVOD 1
1 Primena podataka u informacionim sistemima 2
1.1 Karakteristike informacionog sistema 2
1.2 Baza podataka 4
1.3 Upravljanje bazom podataka 5
1.4 Skladištenje podataka 7
1.5 Šta je skladište podataka? 8
1.6 Struktura skladišta podataka 9
1.6.1 Primena korišćenja baze podataka 12
1.6.2 Osnovne funkcije Database marketing-a 13
2 Primena informacionih sistema u MSP sektoru 15
2.1 Baze podataka u funkciji izgradnje odnosa potrošač / klijent 15
2.1.1 Analiza podataka 17
2.1.2 Selekcija korisnika 17
2.1.3 Usmeravanje na ciljnog korisnika 18
2.1.4 Program građenja odnosa sa ciljnim korisnikom 18
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
Referentni URL