Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj porodice na moralni razvoj deteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Sigurno je da svaka ličnost u svom svakodnevnom životu, radu, oblicima ponašanja, vidovima učestvovanja u društvu, načinu provođenja slobodnog vremena, stavovima, interesima itd., nosi obeležja svoje porodice. ''Ona je polufunkcionalna - u njoj se prelamaju bračni i roditeljski odnosi, odnosi između braće i sestara, odnosi između drugih faktora značajnih za porodicu, ona je stalni medijator između pojedinca i društva''. Uslovi porodičnog života, posebno pravu sliku o braku, porodici, o odnosima - dete dobija u svojoj porodici. Među elemente porodičnog života koji su najvažniji za razvoj ličnosti deteta su:

- materijalni uslovi života vezani za socio - ekonomski položaj porodice;
- profesionalni nivo roditelja;
- kulturni nivo porodice;
- struktura porodice;
- promena životne sredine;
- nivo aspiracije roditelja itd.

Porodica se u različitim izvorima definiše:

''U opštijem smislu porodica je društvena grupa istorijski promenjivog oblika u čijim okvirima se odvija proces reprodukcije društvenih individua. U strukturalnom pogledu porodica se određuje kao ujedinjenje odraslih pojedinaca suprotnih polova (supružnika) i njihove rođene ili adaptirane dece''.

''Osnovni oblik društvene zajednice zasnovan na braku i krvnom srodstvu njenih članova. Njen istorijski razvitak karakteriše neprekidno smanjivanje broja članova, koji u početnom periodu obuhvata čitavo pleme''.

''Društvena grupa koju čine pojedinci povezani srodničkim (krvim) ili bračnim vezama. Porodica je kulturno i istorijski promenjiva kategorija po tipu, strukturi i funkciji. Najvažnija funkcija porodice je reprodukcija ili stvaranje potomstva. Ova funkcija ne obuhvata samo rađanje i obezbeđivanje fizičkog opstanka, već i brigu oko integrisanja potomaka u društvo ili kulturu''.
Ono što je zajedničko za sve definicije jeste određenje porodice kao drušvene grupe koju čine njeni članovi, a njihova povezanost zasniva se na krvnom srodstvu, njihovoj zajedničkoj ulozi za reprodukciju, da je ona društveno promenljiva, briga za potomstvo. Briga za potomstvo u svakom pogledu njen je osnovni zadatak...

SADRŽAJ

1 UVOD 3
2 GLAVNI DEO 5
2.1 Uticaj porodice na oblikovanje dečijeg ponašanja, stavova i ličnosti 5
2.2 Uticaj porodice na loše ponašanje deteta i stvaranje maloletničke delikvencije 8
2.2.1 Uticaj socioekonomskog statusa porodice na delikvenciju kod dece 9
2.2.2 Uticaj strukture porodice na delikventno ponašanje dece 10
3 ZAKLJUČAK 12
4 LITERATURA 13

Referentni URL