Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Psihološka priprema sportista
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Психолошка припрема је појам који се односи на дуготрајан процес у коме се млади спортисти, уз помоћ знања из психолошке науке и праксе уче да прихвате неке одлике понашања и да формирају неке особине које су битне за успех у спорту, а у исто време је и краткотрајан процес припреме врхунских спортиста за наступајуће такмичење.
Термин „психолошка припрема“ појављује се у руској литератури почетком 60-их година двадесетога века у радовима Рудика и Пунија, Овај термин се употребљавао и у Источној Европи. Стручњаци и истраживачи из Западне Европе су за овај појам употребљавали различите термине као што су „психосоматски тренинг“, „психотонични тренинг“, „психолошки тренинг“.
Руски научници су у вези са психолошком припремом операционално дефинисали два термина и то: психолошком припремом су сматрали припрему спортиста за такмичење у појединим спортовима. А општу психолошку припрему спортиста у току дужег временског периода су описивали термином „вољно морална припрема“.
Мирослав Ванек је проширио значење термина “психолошка припрема“ тако што је сматрао да се психолошка припрема односи како на непосредни тако и на дугорочни општи и специфичан психолошки тренинг врхунских спортиста. Већина аутора данас дефинише психолошку припрему као специфичан психолошки тренинг врхунских спортиста...

САДРЖАЈ:

УВОД 3-4
ОПШТА ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 4-5
ВОЉНА ПРИПРЕМА СПОРТИСТА 5-6
ПСИХИЛОШКА ПРИПРЕМА ЗА ОДРЕЂЕНО ТАКМИЧЕЊЕ 6-7
МЕТОДЕ ПСИХОЛОШКЕ ПРИПРЕМЕ КОЈЕ ЗАХТЕВАЈУ
УЧЕШЋЕ CТРУЧЊАКА 7-10

Referentni URL