Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Profesionalna selekcija kadrova - psihologija rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Psihologija je nauka o ljudskom ponašanju i načelno se bavi dvama glavnim područjima. U prvom redu, ona traži i nalazi podatke koji su od značaja za razumevanje ljudskog ponašanja. To je naučno istraživanje koje nazivamo baznom (teorijskom) psihologijom. Bazna psihologija je „orjentisana na istraživanja, u laboratorijskim uslovima ili realnim, prirodnim uslovima, psihičkih pojava i fenomena i njihovih uzročno posledičnih veza kao i na istraživanje razlika među individuumima.“
Potom, drugo, ona se bavi primenom bazičnih spoznaja da bi smo tako rešili različite praktične probleme ljudskog života. Ovde se onda susrećemo sa primenjenom psihologijom, koja upotrebljava znanjabazne psihologije na određene delove ljudske praks. Ali, „jasno je da oštru granicu između bazne i primenjene psihologije nije moguće i nije potrebno povući, između ostalog i zato što su mnoga teorijska saznanja u psihologiji ponikle upravo iz istraživanja u praktičnim situacijama.“

Jedno od važnih praktičnih područja primene tih spoznaja jeste područje industrije. Ovde se psihologija bavi personalnim problemima (selekcija, zapošljavanje, školovanje osoblja), odnosima među ljudima (saradnja i konflikti), sposobnostima, oblikovanjem sistema čovek-mašina, radnom okolinom (umor, monotonija, buka, svetlo, klima), a sve u odnosu prema ljudskim sposobnostima i ograničenjima. Istovremeno, ona delimično izlazi iz „fabričkog kruga“. Nju zanimaju odnosi radnika i poslodavca, odnosi sa sindikatima, itd.

Ograničimo se samo na industrijsku sredinu. U industriji se radi, a odnos čoveka i rada izražen je u specifičnom ponašanju. Ovde se čovek ponaša onako kako to određuju radni zadaci, radna okolina i organizacija rada. Ova obuhvata ne samo tehničko-tehnološku stranu radnog procesa nego i probleme individualne i grupne dinamike i njima slične načine interakcije. Područje je, dakle, vrlo složeno, ali se razlikuje od bazne psihologije. To je posručje primenjene psihlogije, čije je ime donekle nejasno. Valja se ovde odlučiti između naziva industrijska psihologija i psihologija rada....

Sadržaj

Uvod 2
Istorija psihologije rada i odabira kadrova 3
Analiza radnog mesta 5
Dijagnoza ličnosti i osobine ličnosti 7
Tipovi ličnosti 7
Jungova tipologija 7
Kretschmerova tipologija 8
Sheldonova tipologija 8
Faktorska analiza ličnosti 10
Metode za selekciju zaposlenih 11
Intervjui 11
Testovi ličnosti 13
Testovi kognitivnih sposobnosti 14
Testovi fizičkuh sposobnosti 14
Situacijski testovi 15
Procena individualnih potencijala 16
Literatura 17
Referentni URL