Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poremecaji ponasanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Поремећаји понашања

Поремећаји понашања се називају и дисоцијална или асоцијална понашања васпитна запуштеност и преступничка понашања, а од преступништва их дели само један корак чију дужину одређује слово закона. Некада је овај корак краћи, а некада веома дугачак, те ће тапкарење и крађа аутомобила у неким срединама и у једном времену бити проглашени и одређени као недруштвено понашање, а у другим срединама и у другом времену као преступничка радња. Ова група поремећаја приближава се групи поремаћаја личности недруштвеног типа. У последњем десетом разврставању поремећаја, недруштвено понашање није уврштено у психијатријске поремећаје.

Одређење

Недруштвено понашање је понављано или трајно понашање које занемарује или је у сукобу са друштвеним, али не и у сукобу са нормама и правилима прописаним законом. Стога се недруштвено понашање не може уврстити у групу противдруштвених понашања. Особе недруштвеног понашања испољавају одступања у развоју личности у односу на друге, али не обавезно и у односу на чланове своје уже друштвене средине у којој су се развијале и у којој живе. Поремећаји личности нису такве природе ни јачине да би могли бити сврстани у психијатријску групу болести.

Начини испољавања

Понашање је упадљиво недруштвено: непослушност, физички или говором испољено непријатељство, преосетљивост за грешке других, параноидност, склоност ка назадовању, рушилаштву, супротстављању и прављењу смицалица другима и напади беса. Сметње се испољавају и кроз тешкоће односа са другима и стваралачку сарадњу, осветољубивост, садизам, слаб надзор полних тежњи, окрутност према људима и животињама, наношење непријатности другима...
Измењени обрасци понашања су трајни и мање изазвани новим утицајима спољне средине. Нове спољне околности једва да делују као изазивајући и поспешујући чинилац...

САДРЖАЈ


I. ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА - 3 -
Одређење - 3 -
Начини испољавања - 3 -
Узроци поремећаја понашања - 3 -
Породични чиниоци - 4 -
Друштвено-културни чиниоци - 5 -
II. ДЕЛИКВЕНЦИЈА - 7 -
Крађа - 7 -
Бежање и скитња - 8 -
Недруштвена полна понашања - 9 -
Лагање - 11 -
Насилна понашања - 11 -
III. НАРКОМАНИЈА - 12 -
IV. АЛКОХОЛИЗАМ - 13 -

Referentni URL