Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Emocije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


DEFINISANJE EMOCIJA

Plučik - emocija je kompleksna sekvenca reakcije na stimulus i uključuje kognitivne procene, subjektivne promene, autonomnu i nervnu aktivaciju, impulse za akciju i ponašanje koje ima svrhu da utiče na stimulus koji je pobudio tu kompleksnu sekvencu.
Bak – emocije predstavljaju kompleks tri komponente, neurohemijske sa mehanizmima telesne adaptacije i homeostaze, komponente dostupnog izražajnog ponašanja i kognitivne komponente.
Rojs – emocija je produkt interakcije kognitivne i afektivne komponente. Kognitivna komponenta je multidinamička hijererhijska komponenta koja obrađuje informacije. Afektivna komponenta je multidinamička hijerarhijska komponenta koja transformiše te informacije u stanje aktivacije.
Frida – emocionalni fenomeni su neinstrumentalna ponašanja ili neinstrumentalna obeležja ponašanja, fiziološke promene i evaluativno, subjektivno doživljavanje, izazvano spoljašnjim ili mentalnim događajima i to primarno značenjem tih događaja.
Nese – emocije su specijalizirana stanja, oblikovana prirodnom selekcijom, koja povećavaju verovatnoću preživljavanja i reprodukcije u specifičnim situacijama ...
Referentni URL