Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Alkoholizam i mladi - psihologija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


TEORIJSKI UVOD


Alkohol je bio prisutan na Zemlji mnogo ranije od nastanka prvih ljudi. Razvio se pre oko 1,5 biliona godina, kada su bakterije konzumirajući ćelije biljaka proizvele alkohol.

Pronađeni su ostaci grnčarije u čijim su porama pronađeni ostaci piva i vina od pre 7000 godina.

Reč "alkohol" potiče od arapske reči "al-kohl", što u prevodu znači vrlo fin. Iz 3000. godine pre n.e. pronađeni su dokumenti u Mesopotamiji (današnjem Iranu) koji govore o upotrebi alkohola kao životnom potrebom, pored hrane. U Egiptu 2700-1200. godine pre n.e. pivo je bio važan deo dijete. Faraonima je bila zabranjena konzumacija svakog alkoholnog pića.

Najraniji poznati pisani zakon o alkoholu je Hamurabijev zakonik iz Babilona (2000 godina pre n.e.). Arheološka istraživanja u Kini nam sugerišu da su vino i pivo bili upotrebljivani u religijskim ceremonijama. U Sparti su pre 3000 godina, prema naredbi kralja, pijancima odsecane noge. Rimska država je svojim zakonima posebno zabranjivala pijenje ljudima mlađim od 30 godina, jer se smatralo da su te godine najvažnije za stvaranje porodice i potpuno fizičko i intelektualno sazrevanje.

U današnje vreme većina zemalja ima aktivnu politiku prema alkoholu, trudeći se da minimiziraju učinak alkohola limitirajući konzumaciju sa pravilima, taksama, tretmanom i prevencijom.

Alkoholizam je bolest od koje pati i pojedinac i društvo, bolest na koju ne obračamo dovoljno pažnje, mada je njena rasprostranjenost i štetnost veoma značajna. Ona za sobom povlači brojne trajne posledice na čovekov organizam.

Prema istaživanjima alkoholizam je treća bolest po učestalosti u svetu, odmah posle kardio-vaskularnih bolesti srca i krvnih sudova ...

SADRŽAJ

TEORIJSKI UVOD .................................................... 2
PREDMET ISTRAŽIVANJA ................................... 3
2.1. Uzroci alkoholizma ............................................. 3
2.2. Mladi i alkoholizma ............................................ 4
2.3. Mamurluk ........................................................... 6
2.4. Oštećenja izazvana alkoholizmom .................... 7
2.5. Zablude i činjenice o korisnosti alkohola ...... 8
FORMULACIJA PROBLEMA ............................... 11
CILJ ISTRAŽIVANJA ............................................. 12
FORMULISANJE PRETPOSTAVKI ..................... 12
ANKETA .................................................................... 13
DISKUSIJA ................................................................ 15
ZAKLJUČAK ............................................................ 22
LITERATURA ......................................... 22
Referentni URL