Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zapošljavanje radnika na radno mjesto
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Objavljivanje konkursa

Konkurs oglašava relevantna Služba za upravljanje kadrovima u nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi u cijeloj BiH, a oglas se dostavlja i organizaciji nadležnoj za zapošljavanje. U Agenciji za privredne registre upisano je 25 dnevnih štampanih javnih glasila. Radno mjesto može da se popuni samo kad se ispune dva uslova: da je radno mjesto predviđeno pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mjesta u preduzeću i da se njegovo popunjavanje uklapa u doneseni kadrovski plan.

Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje rukovodilac, primenom odredaba zakona o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje internog konkursa. U svim preduzećima obavezno se sprovodi javni konkurs ako se prima pripravnik. Javni konkurs se sprovodi i ako nije uspeo interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta ili položaja.

Interni i javni konkurs sprovodi konkursna komisija. Svaka konkursna komisija ima najmanje tri člana. Konkursna komisija imenuje se prije nego što se oglasi interni, odnosno javni konkurs. Javni konkurs koji se sprovodi posle neuspelog internog konkursa, po pravilu, sprovodi konkursna komisija koja je sprovodila interni konkurs. Ako se popunjava izvršilačko radno mjesto ili prima pripravnik, predsjednika i ostale članove konkursne komisije imenuje rešenjem nadležni rukovodilac preduzeća, vodeći pri tome računa da jedan njen član bude službenik koji je pretpostavljen službeniku na izvršilačkom radnom mjestu koje se popunjava...

Sadrzaj:

UVOD 3
1.1 Objavljivanje konkursa 4
1.1.1 Interni i eksterni izvori kadrova 7
1.1.2 Objavljivanje konkursa 9
1.2 Prijava na konkurs 10
1.2.1 Dokumentacija kandidata - prijava na oglas 10
1.2.2 Radna biografija 11
1.2.3 Upitnik 11
1.3 Intervju 12
1.4 Zapošljavanje radnika 15
1.4.1 Kolektivni ugovori 17
1.5 Otpuštanje radnika 18
1.6 Zakonski okvir zapošljavanja radnika - Zakon o radu FBiH 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
Referentni URL