Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Korporativna kultura
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Definisanja i tumačenja oganizacione kulture


Da bi navedeni zahtevi mogli biti ostvareni u praksi veoma je bitna kultura organizacije. Korporativna kultura je ključni činilac za ostvarenje strateških ciljeva organizacije, a posebno učeće.
Kultura organizacije je kultura svih njenih zaposlenih.
Proučavanje kulture u svetu je skorašnjeg datuma. Njeno izučavanje poklapa se sa drugom naftnom krizom kada su američke kompanije počele da gube konkurentsku prednost nad Japanom.Većina svetskih kompanija je shvatila da su Japanci superiorniji jer imaju veoma snažnu organizacionu kulturu.
Najjednostavnija definicija, prema Eni Bruking, glasi: “To je način na koji mi ovde radimo (široko prihvaćena filozofija, kultura poslovanja, rituali i ceremonije, šampioni i heroji, kontekst svih naših poslovnih poduhvata).” Ova definicija je, međutim nedovoljno precizna, veoma široka i nejasna...


Sadržaj

Uvod . . . . . . . . . . . 1
1. Definisanja i tumačenja oganizacione kulture . . . 2
2. Komunikacija i jezik kao važan faktor korporativne kulture . 4
3. Bilteni . . . . . . . . . . 5
4. Knjiga standarda . . . . . . . . 6
5. Stvaranje kreativnog radnog mesta . . . . . 7
6. Podsticajna klima . . . . . . . . 8
6.1. Ohrabrivanje kreativnosti kroz humor . . . . 9
7. Protok ideja . . . . . . . . . 9
7.1. Učenje od drugih komplementarnih kultura . . . 10
8. Nagrađivanje inovacija . . . . . . . 10
9. Zajednička verovanja i vrednosti . . . . . 11
10. Tipovi korporativne kulture . . . . . . 11
10.1. Kultura u čijoj osnovi je heroj . . . . . 12
10.2. Kultura u čijoj osnovi je porodica . . . . 12
10.3. Preduzetnička kultura . . . . . . 12
10.04. Kultura u čijoj osnovi je stroga hijerarhijska struktura . 12
10.5. Kultura učeće organizacije . . . . . 13
11. Zaključak . . . . . . . 16
Referentni URL