Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evropska centralna banka - pravo evropske unije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


European Central Bank (ECB) odnosno Evropska centralna banka je jedna od najznačajnijih centralnih banaka u svetu, a pokriva monetarnu politiku 15 zemalja članica euro zone (Austrija, Belgija,
Francuska, Finska, Holandija, Grčka, Irska, Italija, Kipar,
Luksemburg, Malta, Nemačka, Portugalija, Slovenija, Španija). Sedište joj je u Frankfurtu na Majni, u Nemačkoj, a osnovana je 1998. godine.
Glavni zadatak ECB je da održi kupovnu moć eura, odnosno stabilnost cena u euro zoni, kao i da sprovodi opštu ekonomsku i monetarnu politiku Evropske unije. Stanovništvo euro zone zajedno broji oko približno 310 milliona, ili u procentima 4.9% svetske populacije. Takođe, sa 15% učešća u svetskom bruto nacionalnom dohotku u 2005, euro zona je odmah posle SAD u svetskoj ekonomiji...


Sadržaj


Evropska centralna banka 1
UVOD 3
ISTORIJA EVROPSKE CENTRALNE BANKE 3
STRUKTURA I ORGANIZACIJA 7
Ciljevi (zadaci) 10
OBAVEZE ECB 11
Postupci odlučivanja i odnosi između organa ESCB 15
Stabilnost cena 19
Pozicija Evropske centralne banke 19
Kredibilitet i odovornost 20
ECB i NCB Evropske unije su takođe predstavljene na ekonomskom i finansijskom odboru (savetodavnom političkom telu) koji se bave širokim dijapazonom pitanja Evropske ekonomske politike. Strategija i instrumenti 22
Prvi stub 22
Drugi stub 22
Najvažniji instrumenti 23
ECB danas 25
Literatura 27

Referentni URL