Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakteristike darovitosti na predškolskom uzrastu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


KARAKTERISTIKE DAROVITOSTI NA PREDŠKOLSKOM PERIODU

Često se postavlja pitanje koje su bitne karakteristike darovitih učenika. Opise osobina ličnosti darovitih koji se odnose na učenje, stvaralaštvo, motivaciju socijalni aspekt dao je I. Koren ( 1988 g.), do kojih su došli i američki autori - psiholozi J. Renzulli i J. E. Juntune.

Osobine ličnosti darovitih učenika koje se odnose na:

UČENJE: - poseduje mnogo znanja i informacija iz različitih oblasti;
- verbalno fluentan;
- govori tečno, izražajno, jezgrovito;
- brzo shvata složene stvari i pojave;
- ne izbegava teške zadatke;
- kritičan je i samokritičan.

STVARALAŠTVO: - razvija veliki broj rešenja i ideja za postavljeni problem;
- ljubopitljiv, radoznao;
- daje neuobičajene i originalne odgovore;
- sklon je riziku i rizičnim poduhvatima;
- nekonformista;
- individualac;
- sklon humoru;
- ne prihvata izjave autoriteta bez kritičke provere.

MOTIVACIJU: - potpuno se predaje željenom zadatku;
- ne voli rutinske, jednolične poslove;
- poseduje jaku unutrašnju motivaciju;
- nezavisan je, samostalan, ne voli pomoć drugih;
- teži savršenstvu, postavlja visoke ciljeve;
- odlučan, ne popustljiv,istrajan...

Referentni URL