Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aminokiseline
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Aminokiseline

Aminokiseline su osnovne strukturne jedinice protein, iz kojih nastaju putem hemijske ili fermentativne hidrolize. Znacaj ovih jedinjenja se sastoji ne samo u izgradnji proteinskih makromolekula. One se u zivim tkivima i organima nalaze takodje i u slobodnom stanju ili vezane sa raznim organskim jedinjenjima. Kao takve mogu se u procesu razmene materija na razne nacine menjati, dajuci pri tome supstance vazne za razne biohemijske, fizioloske i strukturne svrhe organizama.

Aminokiseline su u hemijskom pogledu organske kiseline u kojima je vodonikov atom kiselinskog radikala supstituisan amino-grupom. U nekim prirodnim aminokiselinama, pored aminogrupe u alifaticnom radikalu, mogu biti prisutne sledece grupe i radikali: hidroksil (-OH), bazni azotni organski radikali, fenil- i tio- radikali, koji dolaze kao supstituenti H atoma. Takodje mogu biti prisutne dve amino-grupe, kao i dve karboksilne funkcije.
Za pocetak hemije aminokiselina moze se smatrati otkrice aminokiseline cistina od strane Wollaston-a (1810 g.), koji ju je izolovao u obliku bezbojnih heksagonalnih prizmi iz rastvora mokracnog kamena. Prva aminokiselina koja je izolovana iz hidrolizata protein u cistom kristalnom stanju jeste glicin. To je poslo za rukom Braconnot-u (1819), koji je zagrevao zelatin sa sumpornom kiselinom i iz neutralnog filtrate hidrolizata izolovao bele kristale slatkog ukusa koje je nazvao >sucre de gelatine<, verujuci da je izolovana supstanca secer. Laurent i Horsford su joj odredili tacan hemijski sastav i nazvali je glikokol, a nesto kasnije J. J. Berzelius je predlozio naziv glicin. U interval od 1850-1950 ostvareni su izvanredni rezultati u izolovanju aminokiselina i utvrdjivanju njihove structure i osobina putem degradacije i sinteze in vitro.

Danas je poznato preko 80 aminokiselina, dobivenih putem hidrolize protein ili ekstrakcije iz prirodnog bioloskog materijala, kao i putem laboratorijske sinteze. Od njih 26 aminokiselina (prema J. Fruton-u) >priznate< su kao prirodne aminokiseline koje ulaze u sastva raznih protein.

Sadržaj

1 Aminokiseline 3
2 TEORIJSKI DEO 5
2.1 OPSTE I HEMIJSKE OSOBINE AMINOKISELINA 5
2.2 AMINOKISELINE KAO ELEKTROLITI 8
2.3 HEMIJSKE REAKCIJE AMINOKISELINA 9
2.4 METABOLIZAM AMINOKISELINA 11
3 RAZLAGANJE AMINOKISELINA 11
4 BIOSINTEZA AMINOKISELINA 14
5 METABOLIZAM POJEDINIH AMINOKISELINA 15
6 ZAKLJUČAK 18
7 LITERATURA 19
Referentni URL