Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ajnštajnova teorija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Specialna teorija relativiteta (STR) je teorija koju je 1905. godine formulisao Albert Ajnštajn nemački fizičar. Te godine je u nemačkom naučnom časopisu “ Annalen der Physik” izašao članak “ O elektrodinamici pokretnih tela “ u kojem su opisane ove teorije,koje su tada dovele do revolucije u svetu fizike. Galilejev princip kojim je formulisan tri veka ranije,govorio je o tome da su sva kretanja relativna.

A. Ajnštajn je dopunio tu njegovu teoriju sa brzinom svetlosti u vakumu i došao je do svoje specialne teorije relativiteta. Ova dva postulata zajedno su činili jedinjenje koje se protivilo “ zdravorazumskom” razmišljanju,shvatanju sadašnjosti u vremenu I prostoru. Specialna teorija odbacuje Njutnovska načela o apsolutnom prostoru vremenu tvrđenjem da prostorni i vremenski intervali između bilo koja dva događaja zavise od stanja kretanja njihovog posmatrača I da različiti posmatrači različito zapazaju prostorna I vremenska zapažanja. S druge strane brzina svetlosti kao apsolutna veličina, kao brzina koja je ista za sve inercijalne referentne sisteme I ona se nemože nadmašiti,prestavlja najveću moguću brzinu u prirodi.

Sadržaj


1 Uvod 2
2 Istoriska podloga I razvoj 2
3 Albert Ajnštajn-Teorija relativiteta 3
3.1 Počeci teorije relativnosti 3
3.2 Postulati specialne teorije 4
3.3 Kontrakcija dužine 4
3.4 Porast mase sa brzinom 5
3.5 Maksimalna moguća brzina 5
3.6 Vreme u specialnoj teoriji relativnosti 5
4 Opšta teorija relativnosti 6
5 Ajnštajnova teorija gravitacije 6
5.1 Gravitacija i vreme 7
6 Biografija 7
7 Zaključak 8
8 Literatura 9
Referentni URL