Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mehanizmi prenosa toplote
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Postoje tri načina na koja se može prenositi toplota: provođenje, mešanje i zračenje. Ono što je zajedničko za sva tri načina prenosa je činjenica da se toplota može prenositi samo ako postoji razlika temperatura i da se prenosi u smeru u kojem opada temperatura.

Pri tome treba imati u vidu da se ova tri načina prenosa u potpunosti razlikuju prema fizičkom mehanizmu i osnovnim zakonitostima kojima se objašnjavaju i definišu.

Sadržaj

Uvod
1. Prenos toplote prevođenjem 1
2. Prevođenje toplote kroz višeslojan ravan zid 2
3. Stacionatno prevođenje toplote kroz višeslojan cilindričan zid 2
4. Prenos toplote mešanjem (konvekcijom) 3
5. Prenos toplote zračenjem (radijacijom) 4
6. Plankov zakon zračenja 4
7. Razmenjivači toplote sa direktnim neposrednim kontaktom fluida 6
7.1. Razmenjivači toplote sa indirektnim (Posrednim) kontaktom fluida 6
7.2. Razmenjivači toplote sa jednim prolazom fluida 6
7.3. Razmenjivači toplote sa više prolaza fluida 6
7.4. Razmenjivači toplote sa indirektnim kontaktom 7
8. Toplotni kapaciteti fluida 7
9. Količina razmenjene toplote 7
10.Razmenjivači toplote ,k 8
10.1.Razmenjivači toplote sa cevnim snopom i omotačem
(višecevni razmenjivači toplote)8
Zaključak
Referentni URL