Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijsko planiranje u malom preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U savremenom poslovanju, mala preduzeća se pojavljuju kao nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. Mala preduzeća su važna za procese privatizacije i liberalizacije. Ona su takođe svojim razvojem i zapošljavanjem određenog broja ljudi svakako i faktor stabilizacije.

Male poslovne organizacije su već dugo prisutne u razvijenim privredama, a nov su fenomen u bivšim socijalističkim zemljama. Početak tranzicije i razvoj malih i sradnjih preduzeća ima veliku uzročno posledičnu vezu.

Zvaničan stav Evropske unije, u odnosu na prosperitet njenih građana, je da on neposredno zavisi od razvoja malih i srednjih preduzeća. U zemaljama Evropske Unije je registrovano 16 miliona malih firmi po navodima glavne statističke agencije za praćenje razvoja SME. Od ovoga broja čak oko 15 miliona otpada na male firme, odnosno oko 70% su tzv. mikro preduzaća sa manje od 10 zaposlenih radnika, 6% pripada malim firmama sa 10-49 radnika, a samo 1% su tzv. srednja preduzeća. U ovome prostoru SME zapošljavaju preko 60% ukupne radne snage (69 miliona ljudi) .

Mala preduzeća su takođe pokazala veću vitalnost, u poslednjoj ekonomskoj krizi, po pitanju statusa zaposlenih od velikih firmi. U ranijim krizama je bio obrnut slučaj. Treba imati u vidu da su od 19,3 miliona preduzeća u Evropi, 99,8% mala i srednja, koja zapošljavaju 66% radno aktivnog stanovništva i ostvaruju 54% ukupnog obrta. Prema nama dostupnim podacima u 70-tim godinama 60-80% ukupnog broja firmi u razvijenom svetu otpada na tzv. malu privredu.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Finansijsko planiranje 2
1.2 Glavni finansijski cilj preduzeća 4
1.3 Finansijsko planiranje u malom preduzeću 5
1.3.1 Operativni finansijski plan 6
1.3.2 Kratkoročni (godišnji) finansijski planovi 6
1.3.3 Dugoročni (perspektivni ili strateški) finansijski plan 7
1.3.4 Redovni (tekući) finansijski plan 7
1.3.5 Vanredni (specifični) finansijski plan 7
1.3.6 Metodologije i načela izrade finansijskog plana preduzeća 7
1.3.7 Svodno planiranje u preduzeću 9
1.4 Finansijski poslovi u preduzeću 9
1.4.1 Vrste i izvori finansiranja 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL