Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Politika deviznog kursa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Da bi došli do politike deviznog kursa pođimo od same definicije deviznog tržišta. Devizno tržište predstavlja susretanje ponude i tražnje deviza. Devize jesu potraživanja izražena u inostranim novčanim valutama (čekovi, depozit, menice). Na deviznom tržištu se obavljaju poslovi kupoprodaje domaće valute za devize, kupoprodaja jedne vrste deviza za drugu, trgovanje kratkoročnim hartijama od vrednosti, poslovi zaštite od deviznog rizika i kao mnogobrojni drugi poslovi. Na njemu se utvrdjuje devizni kurs i upravlja se deviznim rezervama. Osnovna pravila funkcionisanja deviznog tržišta i tržišta roba i usluga skoro da su ista, samo što je predmet razmene različit. Medjutim, razlike postoje, a one proizilaze kako zbog nastanka deviznog tržišta, tako i od načina njegovog funkcionisanja i motiva njegovih aktera.

Postojanje deviznog tržišta je direktno uslovljeno obavljanjem medjunarodnih ekonomskih odnosa. Ekonomske transakcije sa inostranstvom se uglavnom realizuju na dva tržišta. Primera radi, da bi se roba uvezla, prvo je potrebno da se ona na medjunarodnom robnom tržištu kupi, ali i da se potom, na deviznom tržištu nacionalna valuta proda za inostanu valutu kojom će ta roba da se plati. Obrnuta je situacija kad se roba izvozi.

Kupoprodaja deviza za nacionalnu valutu jeste najbitnija, ali nije i jedina transakcija koja se obavlja na deviznom tržištu. Vrlo su raznovrsni oblici kupoprodaje jedne devize za drugu , što ovom tržištu daje mnoge specifičnosti. Kad se govori o obimu prometa, ilustrativan je podatak prema kome je vrednost dnevnih transakcija na deviznom tržištu oko 1000 milijardi dolara dnevno, što je stostruko više od dnevne vrednosti medjunarodnog prometa robe.


Sadržaj

UVOD 3
1 Politika deviznog kursa 4
1.1 Devizni kurs 4
1.1.1 Određivanje deviznog kursa na duži rok 5
1.1.2 Efikasnost deviznog tržišta 5
1.1.3 Devizne rezerve i devizni kurs 6
1.1.4 Devizno tržište Srbije 8
1.2 Politika deviznog zakona 11
1.2.1 Specifičnosti deviznog tržišta 12
1.2.2 Osnovni učesnici na deviznom tržištu 13
1.2.3 Poslovi na deviznom tržištu 14
1.2.4 Vrste transakcija na deviznom tržištu 14
1.2.5 Uloga centralne banke na deviznom trzištu 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL