Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje motornih vozila prema zakonu o obveznim osiguranjima u prometu - hrvatske
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Osiguranje kao uslužna djelatnost jedan je od važnih faktora današnjeg društva i vremena. Procvat osiguranja, koji se dešava u posljednje vrijeme, s pravom nas može uputiti da polako ulazimo u doba „uslužnih djelatnosti“.
Čovekov život i imovina oduvjek su bili ugrožavani raznim rizicima, prouzrokovanim stihijskim događajima i nesrećnim slučajevima. Čovjek se sa ovim problemima borio na različite načine. U početku to je bila neorganizovana i pojedinačna akcija koja se temeljila na načelima uzajamnosti i solidarnosti, da bi se osiguranje kakvo danas poznajemo, organizovano na matematičko-statističkoj osnovi i vođeno od strane lica koja se profesionalno bave tim poslom, razvilo tek početkom novog doba tj. krajem XIX i početkom HH veka. Osnovni cilj osiguranja je ekonomski interes zajednice da pokrije rizik i sanira štete ugroženih pojedinaca omogućavajući istovremeno obnovu onoga što biva uništeno ili oštećeno. Osiguranje pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima (pravnim ili fizičkim licima) od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada nastane osigurani slučaj. Na taj način rizici se raspoređuju na veliki broj osiguranika te se velike štete dele na bezbroj malih.
Suvremeni uslovi života nameću svakodnevnu, gotovo neizostavnu uporabu motornih vozila. Njihovo korišćenje odavno je prestalo da bude luksuz, već predstavlja svakodnevnu potrebu. Može se reći da se danas ne može zamisliti život bez primjene motornih vozila, jer imaju niz prednosti u odnosu na druge vidove transporta. Zbog velike snage kojom raspolažu, motorna vozila stvaraju povećani rizik od nastanka šteta. Prema tome, možemo reći da je osiguranje neophodno...

S A D R Ž A J

UVOD 3
I OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA 4
1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ 4
2. PODJELA I VRSTE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA 4
2.1. Kasko osiguranje 5
2.2. Osiguranje od automobilske odgovornosti (obvezno osiguranje) 7
3. SUSTAV ZELENE KARTE 13
ZAKLJUČAK 18
L I T E R A T U R A 18

Referentni URL