Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dunav osiguranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Kompanija "Dunav osiguranje" je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa tradicijom dugom 140 godina. Danas je to moderna kompanija, lider na domaćem tržištu osiguranja, i jedina domaća kompanija registrovana za sve vrste osiguranja. Sa 21 glavnom filijalom i oko 600 prodajnih mesta, Kompanija ima snažnu poslovnu mrežu, koja se neprestanim usavršavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema približava standardima velikih evropskih osiguravajućih kompanija.

DUNAV OSIGURANJE

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, "Dunav osiguranje" je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više do 80 proizvoda).
Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti.
Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija "Dunav osiguranje" najjači srpski brend u osiguranju. Bez preterivanja se može reći da je Kompanija "Dunav osiguranje" sinonim za osiguranje u Srbiji.
Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da sU podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku...

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 DUNAV OSIGURANJE 4
2.1 Vizija i misija 4
2.2 Kapital Kompanije "Dunav osiguranje" 7
2.3 Obim poslova osiguranja 8
2.4 Plan poslovanja za period 2009.-2013. godine 9
3 ZAKLJUČAK 10
4 LITERATURA 11

Referentni URL