Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Е – alati, sredstvo za učenje a ne sredstvo za prenos znanja, sa primerom OŠ Knez
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

„Интернет ће фундаментално променити образовање, онолико колико су га измениле штампане књиге”
Бил Гејтс

Захваљујући напретку технике и технологије и предностима које нуди Интернет, професори су у могућности да усаврше своја знања, да конципирају боље своја предавања, и да упореде своју методологију рада са радом њихових колега у било ком делу света. Једна од предности Интернета је повезаност са целим светом, тако да наставници могу да прате достигнућа у области образовања. Материјал са Интернета може се интегрисати у предавања, учење и стручне активности. Ученици могу да истражују податке о практично свим темама од А до Ш. Наставници и ученици могу да стварају оригиналан материјал да би га поделили са другима из исте мреже или са другима из читавог света. Велика примена Интернета објашњава се великим могућностима које пружа:
- приступ базама података,
- коришћење различитих софтвера,
- пренос информација и размена података итд.

Комуникација преко Интернета омогућава размену информација ученика са наставницима или експертима у предметној области те на тај начин могу доћи до значајних информација потребних за савлађивање препрека у изради неког рада и сл. Такође овај начин комуникације омогућава повезивање разреда који се налазе просторно удаљени, учење језика, културну размену или размену информација. Срж Интернета је прегледање података, које се изводи праћењем хипервеза, а помоћу различитих механизама у које спада и Web. Web је масовна колекција података који су унакрсно референцирани. Подаци су похрањени у рачунарима широм света који су повезани на Интернет. Програми за прегледање омогућавају добијање информација са Web-а често од врло удаљених локација (других земаља).

Садржај

УВОД 1
1 Е алати – средство за учење 3
1.1 Интернет у формалном образовању 5
1.2 Учење на даљину 6
1.3 Коришћење интернета за учење на даљину 10
1.4 Коришћење телеконференција и видеоконференција у образовању 14
1.5 Мултимедијално образовање 19
1.6 Медији 21
1.7 Е - учење 22
1.7.1 Комбиновано учење 25
1.7.2 Системи е-учења 25
1.7.3 Основни принципи е-учења 25
1.7.4 Предности и недостаци Е-учења 26
1.7.5 Предности 26
1.7.6 Недостатци 26
1.7.7 Оцењивање резултата учења 27
1.7.8 Контрола окружења е-учења 27
1.8 Електронско учење у Европи 27
1.8.1 Е-учење у Србији 28
1.8.2 Препоруке за унапређење 29
1.9 Е- УЧЕЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ - БАРАЈЕВО 29
1.9.1 Инфраструктура за реализацују е-учења 32
1.9.2 Прихватљивост новог начина рада од стране ученика и наставника 32
ЗАКЉУЧАК 34
ЛИТЕРАТУРА 36
Referentni URL