Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: MAGNETOSKOPI - Princip rada, vrste i osnovne karakteristike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, maturalni, seminarski, diplomski i master radovi iz физике и електротехнике.

Magnetoskopi (naziv je nastao od reči magnetizam i reči skopija, koja na starogrčkom označava pregledanje), su uređaji za magnetno zapisivanje i reprodukciju signala slike i zvuka. Magnetoskopi namenjeni širokoj potrošnji, odnosno kućnoj upotrebi, obično se nazivaju video rekorderi, što ukazuje na pamćenje video signala.
Najpogodniji medijum za memorisanje ogromnog broja informacija koje sadrži signal slike bila je magnetna traka, koja je ostala u upotrebi do današnjeg dana. Intenzivnom razvoju magnetoskopa doprinele su velike prednosti elektronskog snimanja i montaže kod produkcije televizijskih emisija. Mogućnost presnimavanja i distribucije igranih filmova pomoću video kaseta bila je ogroman podsticaj za razvoj i proizvodnju magnetoskopa čija je cena prihvatljiva za masovnu kućnu primenu.
Magnetoskopi su, zahvaljujući sniženju cene u visokoserijskoj proizvodnji, našli veliku primenu i za kućnu upotrebu, kako za snimanje i naknadno gledanje emitovanog TV programa, tako i za reprodukciju sa video kaseta sa već snimljenim sadržajima.

Magnetoskop ima dva ulazna i dva izlazna priključka za signale slike i signale zvuka, i priključak za napajanje. Da bi standardni video i audio signali, sa ulaznih priključaka, mogli da se magnetski zapišu potrebno je da se predhodno obrade na određeni način tj. spektar signala se pomera na više frekvencijsko područje. Na taj način smanjuje se relativni odnos gornje i donje granične učestanosti. U procesu reprodukcije signal se rekonstruiše i vraća u prvobitno frekvencijsko područje. Takođe vrše se i brojne analogne i digitalne obrade signala da bi se ostvario uspešan proces magnetnog zapisivanja i povećao tehnički kvalitet zapisa signala.
Osnovni blokovi u magnetoskopu su: blok za obradu audio i blok za obradu video signala u toku snimanja, isto tako postoje blok za obradu audio i video signala u toku reprodukcije, zatim elektro-mehanički sistem za magnetno zapisivanje signala, napajanje, upravljački sistem i kontrolni servo sistem.

OSNOVI MAGNETNOG ZAPISIVANjA I OČITAVANjA SIGNALA

Magnetno zapisivanje ili memorisanje električnih siglala je postupak namagnetisavanja određenog magnetnog materijala pomoću magnetnog polja koje potiče od struje signala koji se zapisuje. Kod magnetnog snimanja koriste se materijali koji imaju osobinu da se mogu namagnetisati. Ovi materijali se nazivaju magnetni materijali. Najpoznatiji korišćen materijal za magnetisanje je gvožđe, pa se često i drugi magnetni materijali nazivaju feromagnetni materijali. U magnetne materijale koji se mogu trajno namagnetisati spadaju gvožđe, nikl, hrom i njihove legure i oksidi.
Magnetni materijali se mogu namagnetisati delovanjem magnetnog polja nastalog prolaskom električne struje kroz određeni namotaj. Intenzitet namagnetisanosti je srazmeran sa jačinom električne struje magnetisanja. Namagnetisavanje
Referentni URL