Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Seminarski rad iz bankarstva i maturski rad iz bankarstva - Finansijske institucije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SEMINARSKI RAD IZ BANKARSTVA - FINANSIJSKE INSTITUCIJE / MATURSKI RAD IZ BANKARSTVA - FINANSIJSKE INSTITUCIJE / DIPLOMSKI RAD IZ BANKARSTVA - FINANSIJSKE INSTITUCIJE


Financijske institucije su intermedijari na financijskom tržištu, one prikupljaju novčana sredstva, a onda taj novac plasiraju u obliku kredita, te za svoj posao zaračunavaju kamate.

Mogu obavljati čitav niz neutralnih poslova:

1. depo poslovi (poslovi čuvanja vrijednosti)

2. poslovi platnog prometa

3. poslovi kupoprodaje valuta

4. poslovi trgovanja s vrijednosnim papirima za račun drugih

5. savjetodavni poslovi

6. regulacij i deregulacija u finansijama

Financijske institucije dijelimo na:

1. monetarne (depozitne): banke, štedionice, kreditne unije i štedno-kreditne zadruge, stambena društva, hipotekarne štedionice, poštanske štedionice, blagajne uzajamne pomoći...

2. nemonetarne (nedepozitne): državni i privatni mirovinski fondovi, osiguravatelji života i imovine, institucije socijalnog osiguranja, investicijski fondovi, financijske kompanije i konglomerati, državne agencije, investicijske banke, brokeri i dealeri itd.DEPOZITNO-KREDITNI KOMPLEKS I NEDEPOZITNE FINANCIJSKE INSTITUCIJETeško je povući granicu između depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija jer depozitne ulaze i u investicijsko poslovanje, a nedepozitne ulaze u čisto bankovno poslovanje.

U užem smislu, depozitno-kreditni kompleks su banke i štedionice, a karakteristika ima je da simultano primaju depozite i odobravaju kredite.

Postoje 4 vrste depozitnih sredstava:

1. sredstva na transakcijskim računima

2. depoziti a vista (po viđenju)

3. oročeni depoziti,

4. depoziti posebnih namjena, a mogu biti: a) vezani uz kredit

b) preduvjet za obavljanje određenog posla

Depozitne institucije moraju posebnu brigu voditi o likvidnosti s obzirom da imaju funkciju multiplikacije novca, a takodje moraju obratiti paznju i na kreditni rizik. Glavni instrument plasiranja depozita je kredit.

Postoje razne vrste kredita:

1. lombardni,

2. kontokorentni,

3. avalni,

4. akceptni,

5. hipotekarni,

6. potrošački,

7. kredit po gospodarskim sektorima.

Nedepozitne institucije sve su interesantnije financijske institucije koje se bave financijskim derivatima (fortfaiting, leasing i faktoring tvrtke, institucije koje su izdavači kreditnih kartica, clearing institucije, garantne agencije). Nedepozitne institucije ulaze u čisto bankarsko područje, ali ne smiju kreirati obveze primanjem depozita.
Referentni URL