Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osnovna dihotomija savremene privrede Masovna vs Ekonomija znanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Sve sisteme je moguće grubo podeliti na tri velike grupe i to na: prirodne, tehničke i organizacione sisteme. Veliki organizacioni sistem, po navedenoj podeli sistema, svakako je privreda, odnosno privredni sistem.
Privreda je osnovna društvena delatnost u užem smislu koja obuhvata proizvodnju i raspodelu proizvoda. U širem smislu privreda obuhvata sve vrste delatnosti i usluga koje omogućavaju ispunjenje svih čovekovih potreba. Treba razlikovati pojam nacionalna privreda koji se odnosi na delatnosti u okviru jedne države i svetska privreda koji se odnosi na globalnu delatnost u kojoj svaka zemlja daje svoj doprinos.

Privredni sistem je sistem odnosa, koji određuju položaj i funkcije različitih subjekata u privrednom životu. Privredni sistem je mehanizam koji povezuje prirodne resurse, radnu snagu, tehnologiju i neophodne preduzetničke i menadžerske sposobnosti. Iako privredni sistem jedne zemlje predstavlja rezultat političke odluke, on je takođe, i to u još većoj meri, rezultat istorijskog iskustva koje vremenom prerasta u nacionalnu kulturu.
Privreda se posmatra kao složeni sistem sastavljen od više podsistema (delova) između kojih vladaju tehnoekonomske i socijalno-ekonomske veze. Opšta definicija privrednog sistema obuhvata temeljne elemente ekonomskog procesa u okviru određenog načina proizvodnje i odnosa među tim elementima koji su karakteristični za oblike, institucije i način organizacije, te funkcionisanje jedne privrede. Privredni sistem je sastavljen od četiri, međusobno, povezane komponente: sistem donošenja odluka, informacioni sistem, sistem motivacija i koordinacioni mehanizam. Postoji šire i uže određenje privrednog sistema.
Prema širem određenju privredni sistem obuhvata celinu odnosa između ljudi i subjekata privrede u sferi: materijalne proizvodnje, raspodele, razmene i potrošnje u određenoj zemlji, vremenskom periodu i fazi društveno-ekonomskog razvoja.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Osnovna dihotomija savremene privrede Masovna vs Ekonomija znanja 4
1.1 Masovna ekonomija 4
1.2 Ekonomija znanja 5
2 Masovna vs ekonomija znanja 6
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL