Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osnovna sredstva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Privredno preduzeće predstavlja organizovani sistem čiju strukturu grade brojni elementi. Brojnost, uloga i međuzavisnost elemenata čine preduzeće manje ili više složenim, organizovanim i delotvornim sistemom. Pojedini elementi preduzeća kao sistema predstavljaju ključne faktore bez kojih ne bi moglo biti osnovano niti uspešno ostvarivati svoju misiju i ciljeve. Među takve elemente svrstavaju se poslovna sredstva preduzeća posmatrana u širem smislu ili osnovna sredstva posmatrana u užem smislu.

Budući da su osnovna sredstva jedan od ključnih faktora u privrednom preduzeću, da su vrednosno i vremenski promenljiva kategorija, da njihova vrsta i struktura determiniše delatnost preduzeća i da od veštine racionalne upotrebe i iskorištavanja zavisi uspešnost ostvarivanja misije i ciljeva i postizanje konkurentne pozicije na tržištu, sve to jasno ukazuje na njihovu važnost i uopšte aktuelnost razmatranja te problematike. Imajući to u vidu postavlja se problemsko pitanje: kakva je stvarna uloga i pozicija osnovnih sredstava u preduzeću, u čemu se ogledaju specifičnosti njihove strukture, odnosno kakva je međuzavisnost osnovnih i obrtnih sredstava preduzeća?

S A D R Ž A J

Uvod..........................str. 2
1.Pojam osnovnih sredstava..........str.2
1.1.Analiza randmana osnovnih sredstava...........str. 3
1.2.Odnos između ukupne proizvodnje i ukupnih osnovnih sredstava....str.3.
1.3.Odnos između ukupne proizvonje i opreme.........str. 3
1.4.Odnos između ukupne proizvodnje i ostvarenih mašinskih sati.....str. 3
2.Analiza veličine, starosti i strukture osnovnih sredstava........str. 3
2.1.Analiza veličine sredstava................str.4
1.1.1. Procentualno učešće osnovnih sredstava u angažovanim sredstvima....str. 4
1.1.2. Analiza osnovnih sredstava sa aspekta perspektive osnovnih sredstava...str.4
1.2.Analiza stepena istrošenosti osnovnih sredstava.........str.5
1.3.Analiza strukture osnovnih sredstava..............str.5
1.3.1. Procentualno učešće pojednih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima..................str.6
1.3.2. Procentualno učešće budućih kapaciteta u ukupnim osnovn. sredstvima..str.6
1.3.3. Procentualno učešće sadašnjih kapaciteta u ukupnim osnov. sredstvima..str.6
1.3.4. Odnos između osnovnih sredstava u pripremi i osnovnih sredstava u upotrebi...............str.7
1.3.5. Procentualno učešće poslovnih i neposlovnih sredstava u ukupnim sred..str.7
2.Analiza stepena korišćenja osnovnih sredstava............str.7
2.1. Kapaciteti osnovnih sredstava................str.8
2.2.Faktori koji utiču na korišćenje kapaciteta...........str.9
3.Analiza uticaja osnovnih sredstava na obim proizvodnje i na troškove proizvodnje.str.10
4.Zaključak.................str.16
5.Literatura................str.17
Referentni URL