Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i teorija motivacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Šta je motivacija?

U zavisnosti od obrazovanja, zanimanja i profesije osobe koju pitate, dobićete neverovatano različite odgovore. Za psihologa, motivacija je razlog zbog kojeg nešto radimo ili ne radimo, za ekonomistu je uslov za uspešno poslovanje, za lekara je psihosomatska podrška medikamntoznoj terapiji a za čistača ulica je plata koju prima kao nadoknadu za rad.

U svakom slučaju, motivacija je zamajac koji pokreće ljudsko biće na određene postupke. U poslednjih nekoliko decenija, mnogi svetski stručnjaci bavili su se teorijama i definicijama motivacije, i svako je dao svoje viđenje i svoju toriju motivisanja.

U ovom seminarskom radu ćemo prikazati osnovne definicije i teorije motivacije. Kako se od jednog studenta ne očekuje da dođe do novih naučnih istina, ograničićemo se na prikazivanje teorija i definicija koje su dali poznati i u naučnim krugovima priznati stručnjaci, bez želje da navedene teorije kritikujemo ili analiziramo.

U najkraćem, motivacija je jedna od najvažnijih tema u menadžmentu. Razlog tome je vrlo jednostavan: organizacije ostvaruju ciljeve tako što zaposleni i menadžeri u njima ostvaruju svoje radne učinke. Ostvarivanje učinaka zaposlenih i menadžera je rezultat tri ključna faktora:
- sposobnosti zaposlenih da ostvare učinak,
- šanse zaposlenih da ostvare učinak i
- volje ili motivacije zaposlenih da ostvare učinak.

Sadržaj


UVOD 1
1.1 Pojam motivacije 2
1.2 Teorije sadržaja motivacije 2
1.3 Teorije procesa motivacije 8
1.4 Uslovljenost motivacije 11
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL