Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj ekonomskih faktora na ponašanje potrošača
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


Postoje brojni razlozi razvoja istraživanja ponašanja potrošača kao posebne marketing discipline. Preferencije potrošača se menjaju i postaju diversifikovanije. Čak i na industrijskim tržištima, gde su potrebe za proizvodima i uslugama uvek homogenije nego na tržištima krajnjih potrošača, kupci ispoljavaju različite preferencije i manje predvidivo ponašanje.

Marketing istraživači ponašanja potrošača u kupovini shvataju da se uprkos sličnostima, potrošači znatno razlikuju. Bez obzira na slične ("ja takođe") pristupe proizvodima koji predstavljaju hitove i aktuelnu modu, brojni potrošači se protive korišćenju identičnih proizvoda koje koriste ostali potrošači. Umesto toga, oni preferiraju diferencirane proizvode za koje smatraju da odražavaju njihove posebne potrebe, ličnosti i životne stilove.

Radi boljeg zadovoljavanja potreba posebnih grupa potrošača, marketing eksperti primenjuju segmentaciju tržišta, koja podrazumeva podelu ukupnog potencijala tržišta na manje, homogene segmente, za koje bi se mogli kreirati posebni proizvodi i/ili promocijske kampanje. Oni takođe koriste promocijske tehnike da kreiraju različite imidže svojih proizvoda, tako da se mogu percipirati kao proizvodi koji bolje zadovoljavaju posebne potrebe određene grupe potrošača, i taj proces je poznat kao pozicioniranje.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Ekonomski faktori ponašanja potrošača 3
1.2 Stavovi potrošača prema kupovini 8
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL